A vizsgák szervezése

Központi rendelkezés: A 2021. május-júniusi érettségi vizsgán, az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó egészségvédelmi intézkedések

(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/egeszsegvedelmi_intezkedesek.pdf)

Helyi szabályok:

Az írásbeliken való részvétellel kapcsolatos biztonsági szabályok: 

 • Az írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 03-án indulnak. Az első héten, május 03-07. között 09.00-kor (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv tantárgyak), május 10-21. között 08.00-kor illetve 14.00-kor kezdődnek, a tanév rendjének megfelelően: (https://ujweb.zrinyinyh.hu/erettsegi-tudnivalok/#)
 • Az iskolaépületbe a vizsgák előtt egy órával (első héten 8 óra 00-tól) lehet belépni.
 • Valamennyi vizsga esetén – a szervezési teendők miatt – legalább 30 perccel korábban kell megjelenni.
 • A legfontosabb biztonsági előírás, hogy érkezéstől távozásig meg kell tartani a 1,5-2 méteres távolságot. Kérjük, kerüljétek a csoportosulás bármilyen formáját mind az épületben, mind az épület előtt!
 •  Az iskolába a vizsgázókon és a megbízással rendelkező felügyelő tanárokon kívül más nem léphet be. A személyazonosító iratokról ne feledkezzetek meg!
 • A beléptetésnél mindenki a főbejáratot használja, a lázmérő kapun keresztül érkezik. Lázas ember (37,8) nem léphet az iskola területére. Láz gyanúja esetén kézi hőmérővel újra mérünk.
 • A portánál kihelyezett érintésmentes fertőtlenítőt mindenki legyen szíves használni!
 • A felügyelőtanárok végig maszkban, kesztyűben vannak. A diákoknak a folyosón kötelező, a teremben ajánlott a maszkviselés. A védőkesztyű használatát is javasoljuk.
 • A belépés után mindenki foglalja el helyét a számára kijelölt vizsgateremben, ott mindenben kövesse a felügyelő tanár útmutatásait!
 •  Az ülésrend kialakításánál ügyelünk a lehető legnagyobb távolság betartására! Egy teremben maximum 10 fő vizsgázó van beosztva.
 • Mivel a tárgyak, eszközök átadása szigorúan tilos, íróeszközöket, számológépet, történelmi atlaszt, függvénytáblát, enni- és innivalót, papírzsebkendőt mindenki hozzon magával.
 • A vizsga alatt a mosdók, kilincsek stb. fertőtlenítése folyamatosan történik. A gyakori kézfertőtlenítés az egész vizsgafolyamat idején ajánlott. A dolgozatok beadásánál mindenképpen használjátok a gumikesztyűt!
 • Az írásbeli vizsgán ünnepélyesen, zrínyis egyenruhában jelenjetek meg!
 • A vizsgáztatás néhány adminisztratív elemét digitálisan fogjuk megoldani. Ezért újra nyomatékkal kérjük a KRÉTA-üzenetek napi figyelését, a kért határidők pontos megtartását!

Köszönjük az együttműködést, sok sikert kívánunk!