ÜDVÖZLÖM AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSNÁL!!

1. Fogadóórák
2. Az iskolapszichológia általában
3. Iskolapszichológia a Zrínyiben
4. Rövid szakmai önéletrajz

Bizalommal fordulhattok hozzám

rövid beszélgetésre, tanácsadásra, konzultációra, hosszabb időt igénylő foglalkozásra egyaránt!

Fogadóórák:

Zrínyi Ilona Gimnáziumban, I. em. 14/b:
Hétfő: 9.15-11.50 és 15.00-16.40

Szerda: 14.00-14.45

Csütörtök: 10.10-12.00
Péntek: 9.15-12.00

Arany János Tehetséggondozó Kollégiumban:

Csütörtök: 18.00-19.00

További órák egyeztetés szerint:

Telefon: 70/944-2197

E-mail: pszichozig@gmail.com

Szilágyi László
pszichológus, tanár

Az iskolapszichológia általában

Milyen hivatás az iskolapszichológusi? Örömteli, sokszor nehéz, de szép. Maga pszichológia – e megnevezés nélkül – mindig is létezett, hiszen minden korban voltak emberek, akik a közösség és benne az egyén szellemi, lelki életének, viselkedésének ismerői és segítői voltak. Az ősidőkben ezt a feladatot a sámánok, papok, a „vének”, később pedig orvosok látták el. A pszichológia mindezen területekből is merítve ezen a néven, immár tudományos alapon a 19. században jött létre. A szó eredete is ezt mutatja: az ógörög ψνχη [pszükhé] „lélek” és λογια [logía] „tudomány,” mely utóbbi valaminek a tanulmányozását jelenti, sőt „törvény, beszéd, szó” jelentése is van – kapcsolatuk természettudományos alapon, egyben az ember spirituális irányultságát is követve jött létre.

A fentiekből is kitűnik, hogy az iskolapszichológus az egyénnek és a közösség egészének is segít abban, hogy az iskola örömteli, hatékonyan működő, alkotó közösség legyen. Míg korábban elsősorban a pszichodiagnosztikus tevékenység, a különböző (pl. IQ) mérések, majd az egyéni tanácsadás tartozott feladatkörébe, addig az előzőeken túl ma már tágabban, az iskolai élet egészséges lelki, szellemi, hangulati légköréért, a nagyobb bajok megelőzéséért, azaz a prevencióért felelős. Célja az egyes tanulókkal kapcsolatban, hogy minél előbb felismerje a tanulási, beilleszkedési, magatartási vagy érzelmi problémákat, miközben figyel a kisebb-nagyobb csoportok optimális működésére is. Enyhébb esetekben helyben, személyre szólóan biztosítja a foglakozásokat, más esetekben, – hosszabb terápiás foglalkozások esetén – összekötő kapocs az iskola és a szakmai szolgáltató társintézmények, a pedagógiai szakszolgálatok között. Munkája során egyes tanulók, fiatalok lelki egyensúlyának megtartásával, helyreállításával, mentálhigiénés ellátásával foglalkozik, de az iskolai élet egészével, akár más pedagógiai területekkel és szaktanárokkal is kapcsolatban van.

Hogy mit jelent ez, hadd világítsam meg saját példámon keresztül: hogyan lesz egy történészből pszichológus is? Hogyan kapcsolódik össze pszichológia más területekkel, a pedagógiával, a történelemmel vagy a filozófiával? A kérdésre kérdéssel válaszolok, de a válaszokat mindenki magában meg tudja adni (ahogyan egy fogadóórán is történik).

Vajon a történelmi személyek milyen lelkülettel bírtak: melyek voltak sikereiknek vagy bukásaiknak egyéni és társadalomlélektani okai? S vajon tudunk-e tanulni történetükből, a történelemből, ha nem érdekel maga a történelemóra, a tanár, vagy olyan gondokkal küszködünk, amelyek elterelik figyelmünket? S tudunk-e tanulni saját történeteinkből? Saját sikereinknek és sikertelenségeinknek milyen lelki okai vannak? Lehet, hogy a Te életutad is leírható egy történetként, egy meseként? Tegyünk egy próbát.

Ennek éppúgy, mint azoknak van eleje, közepe és vége, s vannak benne fejezetek, mint gimnáziumi éveid: a főhős pedig Te magad vagy. Elindulsz valahonnan, tapasztalsz jót és rosszat és keresed célod, majd azt megtalálva haladsz előre, s ha eléred, akkor már tudod: magadban is őrizted és hordozod. A te történetedben is vannak nehézségek, nagy próbatételek (mint az iskolai feladatok, vagy szerelmi csalódások) is – ezekből lehet tanulni, – és vannak segítők és jó cselekedetek, hogy valóban a jót találd meg, s az találjon rád. Ha vannak helyzetek és emberek, amelyek nehézséget okoznak, akkor hinnünk kell abban, hogy vannak helyzetek és emberek, akik segítséget jelentenek ezen az úton. A megoldás ott van nálad, s ezt közös munkával meg lehet találni – van, hogy különösebb beszéd nélkül is.

Tévedés az iskolapszichológiával kapcsolatban azt gondolni, hogy a szakember minden problémát megold, hiszen csak „meg kell javítani” az elromlott szerkezetet. Az ember nem számítógép. A jó irányú változáshoz éppúgy kell a változást akaró ember elkötelezettsége, ahogy általában környezetének, családjának támogatása is. A pszichológus csodákra nem képes, de támpontokat tud nyújtani, készségeket tud fejleszteni, összefüggések felismeréséhez vezet, más szemmel segít látni és segít felismerni a lehetőségeket – tanáccsal segít és bátorít, ha az úton eltévednél: annak érdekében, hogy az iskolai évek a lelki, szellemi gyarapodás időszaka, maga az iskola örömteli közösség legyen.

Iskolapszichológia a Zrínyiben

Az iskolapszichológusi munkakör 2008-ban jött létre a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban, így egészítve ki a Nevelési Tanácsadó (jelenleg Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) 2001-től biztosított pszichológiai tanácsadói szolgálatát. 2008-tól az Arany János Tehetséggondozó Kollégiumban, valamint az egész iskolában végzem munkám elsősorban tanulók számára. Ez elsősorban egyéni foglalkozásokat jelent, de tartok önismereti és tanulásmódszertani foglalkozásokat és kérésre osztályfőnöki órákat is. Elsősorban tanulási, magatartási gondok, beilleszkedési nehézségek, érzelmi válságok, családi problémák kapcsán keresnek.

Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódóan önismereti és tanulásmódszertani munkaközösség működik iskolánkban. A pszichometriai mérések, továbbképzések, pszichológus hallgatók tanítási gyakorlata kapcsán állandó szakmai kapcsolatban vagyunk a Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszékével.

Rövid szakmai önéletrajz

Nyíregyházán születtem s tanultam általános- és középiskolásként. 1992-ben végeztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem szakos tanárként, filozófia szakos előadóként. Azóta tanítottam és voltam nevelő Budapesten, Skóciában, majd ismét idehaza, Nyíregyházán. A Zrínyiben részese lehettem az Arany János Tehetséggondozó Program létrejöttének, az első osztály osztályfőnökeként és 2001-2008-ig programfelelősként. 2000-ben szereztem „summa cum laude” egyetemi doktori (Ph.D.) címet történelemből, 2005-ben pedig a Szegedi Tudományegyetemen pszichológusi oklevelet. Tagja vagyok az Országos Katasztrófavédelem Krízis Intervenciós Csoportjának. Elsősorban a tehetséggondozás, képességfejlesztés, a tanulásmódszertan, személyiségfejlesztő és csoportépítő foglalkozások, kreativitásfejlesztés jelentik szűkebb területem, miközben magam is tanulok. Jelenleg az integratív hipnoterapeuta képzésben veszek részt. Szemléletemben és a követendőnek tartott pszichoterápiában is az integratív jelleg a meghatározó, amely a különböző pszichológiai iskolák szemléletmódjában a közös elemeket keresi és képviseli, és a kliens igényeihez és lehetőségeihez igazodik.

Internetes tanácsadás

Ha a szülők, pedagógusok, diákok szeretnének- akár anonim módon – tanácsot kérni egy-egy konkrét ügyben, azt megtehetik a silaudis@gmail.com címen, folyamatosan a tanév során.

Szilágyi László,

a Zrínyi Gimnázium iskolapszichológusa,

történelem-filozófia szakos tanára