Tanári névsor
2023/2024

1) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ágoston Ildikó 

– BGYTF, történelem-ének-zene szakos általános iskolai tanár

– Nyíregyházi Főiskola, Rajz szakos tanár

– BME, Közoktatás vezető

– MOME – Vizuális és környezetkultúra tanár

Nyíregyházi Főiskola – Okleveles énekzene tanár

– Budapest Pedagógus Továbbképző – Népi játék és szövő szakoktató

– szaktanácsadó

Baloghné Tilki Tünde

– KLTE-BTK – orosz-francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– SZTE – angol nyelv és irodalom szakos tanár

Boros Krisztina

– KLTE – magyar-angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE – magyar nyelv és irodalom pedagógus szakvizsga

– szaktanácsadó

Dantesz Tamásné

– BGYTF – történelem szakos tanár és művelődésszervező, kulturális menedzser

– NYF – magyar nyelv és irodalom szakos tanár

– DE – történelem szakos középiskolai tanár,

„Európa – tanulmányok” és „Informatika és történelemtudomány” specializáció

– ME-BTK – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

– BME – szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Együd Rebeka

– DE – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE – történelem és állampolgári ismeretek tanára

Erdei Anikó

– KLTE – főiskolai szintű angol nyelvtanár

– BGF – közgazdász

– DE – egyetemi kiegészítő alapképzés, angol nyelv és irodalom szakon

– NYF – szakvizsgázott pedagógus

Eszenyi Viktória

– DE – okleveles német nyelvtanár

– NYF – német nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros

– NYF – inkluzív nevelés tanára mesterképzés

Fábriné Estók Ágnes

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– KLTE BTK – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– finnugor nyelvész

– NYF – angol nyelvtanár

Fazekas József

– KLTE TTK – fizika – technika szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – számítástechnika szakos középiskolai tanár

Gaál Anna

-DE- középiskolai matematikatanár

-DE- középiskolai informatikatanár

Garai Zsófia

– DE – német-angol tanári mesterszak

– DE – germanisztika alapszak, angol minorszak

Gergelyné Pivarnyik Rita

– KLTE TTK – matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – számítástechnika szakos középiskolai tanár

– DE – informatika pedagógus szakvizsga

– mestertanár

Hlavnya Emese

– KLTE – főiskolai szintű angol nyelvtanár

– DE – angol nyelv és irodalom szakos tanár

EKF – tehetségfejlesztő tanár

– NYE – szakvizsgázott pedagógus

Jécsák Judit

– ELTE – az angol nyelv és kultúra tanára

– ELTE – magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kajatinné Pogácsás Edit

-DE okleveles történelem – német nyelv és irodalom szakos tanár
– BME szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Kántorné Homolai Krisztina

– BGYTF – matematika-számítástechnika szakos tanár

– Pannon Egyetem Veszprém – informatika szakos középiskolai tanár

– NYE – fejlesztő pedagógus

Kanyuk János

– BGYTF – történelem-földrajz szakos tanár

– PSZF – szakközgazdász

– ME – történelem szakos középiskolai tanár

Kanyuk János Szabolcsné

– NYF – rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

– NYF – vizuális- és környezetkultúra tanári mesterképzés

Kobzos István

– JATE BTK – történelem szakos középiskolai tanár

– JATE BTK – magyar szakos középiskolai tanár

– JATE BTK – általános nyelvészet szakos bölcsész

– DRHE – vallástanár

– BME – közoktatási vezető

– szakértő

Mátyás Judit

– DE BTK – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE BTK – francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Dr. Mercs István

– NYF – magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

– SZE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

– ME BTK- történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

– DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Iskola – Ph.D.

– kutatótanár

Molnár Zoltán

– NYE – középiskolai testnevelőtanár

– NYF – földrajz-testnevelés szakos tanár

Nagy Andrea

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

Németh Bence

– DE – Matematika – fizika szakos középiskolai tanár

Németh Gyula

– KLTE BTK – történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

– DE – földrajz pedagógus szakvizsga

Palotás Károly

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – informatika szakos középiskolai tanár

– SZTE BTK – pedagógiai-értékelési szakértői szakvizsga

– szakértő

Makrai-Papp Dóra Ildikó

– Magyar-matematika szakos középiskolai tanár (Debreceni Egyetem)

Polgáriné Karsai Zsanett

– DE – magyar-történelem szakos középiskolai tanár

Rácz Gábor
– NYE – testnevelő tanár – történelem és állampolgári ismeretek tanár
– NYE – testnevelő edző
– NYE – sportkommunikátor
– Sportedző (röplabda)
Radnai László

– BGYTF – angol nyelvtanár

– EKTF – ember- és társadalomismeret műveltségterületi tanár

Sárga Tamás

– KLTE BTK – történelem – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Siető Andrea

– BGYTF – matematika-fizika szakos tanár

– KLTE TTK – matematika szakos tanár

– BME – közoktatási vezető

DE – fizika szakos középiskolai tanár

– szakértő

Siklódi-Baglyos Beáta

– KLTE TTK – biológia – földrajz szakos tanár

– DE TTK – környezetvédelmi ökológus

Sipos László

– BGYTF – magyar-könyvtár szakos tanár

– DE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Soós Andrea

– DE KLTE – orosz nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Dr. Szabóné Janek Erzsébet

– DE – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Szabóné Kovács Gyöngyi

– BGYTF – biológia-testnevelés szakos tanár

– JPTE testnevelés szakos középiskolai tanár

Székely Béla

– BGYTF – biológia-kémia szakos tanár

– NYE – okleveles középiskolai biológiatanár

– DE-KLTE – környezetvédelmi- és műszeres analitikus szakvegyész

– EU – pályázati referens

– DE – kémia szakos tanár

Dr. Szilágyi László

– ELTE BTK – történelem szakos középiskolai tanár – filozófia szakos előadó

– SZTE – okleveles pszichológus

– kutatótanár

Dr. Szilágyiné Bakajsza Ivetta

– KLTE BTK – magyar-finn nyelv és irodalom szakos tanár

– ELTE – drámapedagógus

Szondy Zsolt

-JPTE – matematika szakos tanár

-JPTE- technika szakos tanár

-DE- középiskolai informatikatanár

-NYF- Középiskolai matematikatanár

Dr. Takácsné Fazekas Julianna

– KLTE BTK – történelem szakos középiskolai tanár

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– szakértő

Tisza Zsuzsanna

– BGYTF – tanító-matematika szakos tanár

– KLTE TTK – matematika szakos tanár

– KLTE TTK – mentálhigiénés szakember

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

Törkölyné Szabó Zsuzsanna

– KLTE TTK – matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

Trencsényi Anita

– KLTE BTK – német nyelvtanári szak

– BMGE – idegenforgalmi és szálloda szakközgazdász

– PPKE BTK – német nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

– SZTE-BTK – spanyol nyelvtanári szak

Tündik Tamás

– SZTE TTK – földrajz szakos középiskolai tanár

– SZTE TTK – geográfus

– DE TTK – kémia szakos középiskolai tanár

Tündik-Fazekas Anikó

– DE-BTK – francia nyelv és irodalom szakos tanár

SZTE – okleveles spanyoltanár

Váradi Hajnalka

DE-TTK – biológia szakos középiskolai tanár

DE-TTK – környezetvédelmi és műszeres analitikus szakvegyész

BME – közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga

BGYTF – biológia-kémia szakos általános iskolai tanár

– szakértő

Varga Ildikó

– BGYTF – matematika – testnevelés szakos tanár

– JPTE – testnevelés szakos középiskolai tanár

– JPTE – drámapedagógus

Volosinovszki Zsolt

– DE-BTK – német nyelv és irodalom szakos tanár

Gazdasági és Európai Uniós szakfordító

Kollégiumi nevelőtanárok

Bihariné Vas Adrienn

– JATE BTK – finnugor szakos nyelvész

– JATE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE pedagógus szakvizsga (magyar)

Cseppentő Zoltán

– NYF – rajz és vizuális kommunikáció szakos általános iskolai tanár

NYE – okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár

Deme Anna

– DE TTK – biológia szakos középiskolai tanár

– BGYTF – biológia – kémia szakos ált. isk. tanár

– BGYTF – környezetvédelem szakos tanár

Károly László

– SZTE – történelem szakos bölcsész és tanár

– NYE – szakvizsgázott pedagógus

Kiss Katalin

– PTF – népművelés-matematika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– TF – egészségtan tanár

– mestertanár

– grafológus

– gyermekkor mozgásfejlesztője

Kulin Ágnes

– NYF – okleveles magyartanár

– DE BTK – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– BGYTF – angol szakos általános iskolai tanár

– BGYTF – magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

– mentortanári szakvizsga

Máté Zoltán

BGYTF magyar- történelem szakos tanár

DE történekem szakos középiskolai tanár

NYE magyar szakos középiskolai tanár

NYE BSc közgazdász

Nánásiné Deák Mária

– DE – okleveles némettanár

ME – német nyelvtanár

BGYTF – magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

Ottohál László

– BGYTF földrajz-francia nyelv és irodalom szakos tanár

– ParisIII – Sorbonne Nouvelle – francia szakos egyetemi tanári diploma

Prezecsán Anita

– DE GYFK – fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

– DE HPF, szociálpedagógus

Suller Zoltán

– NYE – történelem-könyvtáros tanár

Szentpéteri Éva

– BGYTF – matematika-rajz szakos tanár

– BGYTF – számítástechnika tanár

– NYF – okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár

Szűcs Róbert

– NYF – történelem szakos tanár és művelődésszervező

– ME BTK – történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

– DE – Európa-szakértő

– BME-közoktatási vezető

Tári Irén

– JAT – latin nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Tyahur Gönczy Mónika

– Ungvári Állami Tudományegyetem – kémia szakos tanár
-DRHE- Közoktatási vezető

2) A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Barciné Budaházi Mónika – iskolatitkár

– NYF – biológia és környezetvédelem szakos tanár

Kollár Ildikó – iskolatitkár

– NYF – gyorsírás-gépírás szakos tanár

Papp Erzsébet – iskolatitkár

– DE-EFK – egészségügyi ügyvitelszervező

Veres Gergely – rendszergazda

– Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

– informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető