Tanári névsor
2020/2021

1) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ágoston Ildikó

– BGYTF, történelem-ének-zene szakos általános iskolai tanár

– Nyíregyházi Főiskola, Rajz szakos tanár

– BME, Közoktatás vezető

– MOME – Vizuális és környezetkultúra tanár

Nyíregyházi Főiskola – Okleveles énekzene tanár

– Budapest Pedagógus Továbbképző – Népi játék és szövő szakoktató

– szaktanácsadó

Bajkán László

– DE – okleveles angoltanár

– BGYTKF – matematika – angol nyelv és irodalom szakos tanár

– KLTE – alkalmazott nyelvész angol specializációval

Baloghné Tilki Tünde

– KLTE-BTK – orosz-francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– SZTE – angol nyelv és irodalom szakos tanár

Bereczkiné Balázs Katalin

– DE – angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Boros Krisztina

– KLTE – magyar-angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE – magyar nyelv és irodalom pedagógus szakvizsga

– szaktanácsadó

Dr. Csapóné Kovács Erzsébet

– KLTE BTK – magyar-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– ELTE BTK – mozgókép és médiakultúra pedagógus

– ELTE – mozgókép és médiakultúra pedagógus szakvizsga

Erdei Anikó

– KLTE – főiskolai szintű angol nyelvtanár

– BGF – közgazdász

– DE – egyetemi kiegészítő alapképzés, angol nyelv és irodalom szakon

– NYF – szakvizsgázott pedagógus

Eszenyi Viktória

– DE – okleveles német nyelvtanár

– NYF – német nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros

– NYF – inkluzív nevelés tanára mesterképzés

Fábriné Estók Ágnes

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– KLTE BTK – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– finnugor nyelvész

– NYF – angol nyelvtanár

Fazekas József

– KLTE TTK – fizika – technika szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – számítástechnika szakos középiskolai tanár

Figuláné Chriszt Gabriella

– BGYTF – orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

– BGYTF – francia szakos nyelvtanár

– Université Paris III-Sorbonne Nouvelle – francia egyetemi végzettség

Garai Zsófia

– DE – német-angol tanári mesterszak

– DE – germanisztika alapszak, angol minorszak

Gergelyné Pivarnyik Rita

– KLTE TTK – matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – számítástechnika szakos középiskolai tanár

– DE – informatika pedagógus szakvizsga

Gönczy Ágnes

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közművelődési és népművelési előadó

– ELTE – mozgókép és médiakultúra pedagógus

– ELTE – mozgókép és médiakultúra pedagógus szakvizsga

Hlavnya Emese

– KLTE – főiskolai szintű angol nyelvtanár

– DE – angol nyelv és irodalom szakos tanár

EKF – tehetségfejlesztő tanár

 
Huszárné Kádár Ibolya

– KLTE BTK magyar-történelem szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

Kajatinné Pogácsás Edit

-DE okleveles történelem – német nyelv és irodalom szakos tanár
– BME szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Kántorné Homolai Krisztina

– BGYTF – matematika-számítástechnika szakos tanár

– Pannon Egyetem Veszprém – informatika szakos középiskolai tanár

Kárpátiné Medve Szilvia

– ELTE – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Kanyuk János

– BGYTF – történelem-földrajz szakos tanár

– PSZF – szakközgazdász

– ME – történelem szakos középiskolai tanár

Kanyuk János Szabolcsné

– NYF – rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

– NYF – vizuális- és környezetkultúra tanári mesterképzés

Kobzos István

– JATE BTK – történelem szakos középiskolai tanár

– JATE BTK – magyar szakos középiskolai tanár

– JATE BTK – általános nyelvészet szakos bölcsész

– DRHE – vallástanár

– BME – közoktatási vezető

– szakértő

Dr. Mercs István

– NYF – magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

– SZE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

– ME BTK- történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

– DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Iskola – Ph.D.

Molnár Zoltán

– NYE – középiskolai testnevelőtanár

– NYF – földrajz-testnevelés szakos tanár

Nagy Andrea

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

Németh Bence

– Matematika – fizika szakos középiskolai tanár

Németh Gyula

– KLTE BTK – történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

DE – földrajz pedagógus szakvizsga

Palotás Károly

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – informatika szakos középiskolai tanár

– SZTE BTK – pedagógiai-értékelési szakértői szakvizsga

– szakértő

Papp Dóra Ildikó

– Magyar-matematika szakos középiskolai tanár (Debreceni Egyetem)

Polgáriné Karsai Zsanett

– DE – magyar-történelem szakos középiskolai tanár

Rácz Gábor
– NYE – testnevelő tanár – történelem és állampolgári ismeretek tanár
– NYE – testnevelő edző
– NYE – sportkommunikátor
– Sportedző (röplabda)
Radnai László

– BGYTF – angol nyelvtanár

– EKTF – ember- és társadalomismeret műveltségterületi tanár

Sánta József

– KLTE TTK – matematika-informatika szakos tanár

– NYF – mentori, vezetőtanári pedagógus szakvizsga

Sárga Tamás

– KLTE BTK – történelem – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Siető Andrea

– BGYTF – matematika-fizika szakos tanár

– KLTE TTK – matematika szakos tanár

– BME – közoktatási vezető

DE – fizika szakos középiskolai tanár

Siklódi-Baglyos Beáta

– KLTE TTK – biológia – földrajz szakos tanár

– DE TTK – környezetvédelmi ökológus

Sipos László

– BGYTF – magyar-könyvtár szakos tanár

– DE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Soós Noémi

– DE BTK – magyar – angol nyelv és irodalom szakos tanár

– NYF – szakvizsgázott pedagógus

Dr. Szabóné Janek Erzsébet

– DE – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Szabóné Kovács Gyöngyi

– BGYTF – biológia-testnevelés szakos tanár

– JPTE testnevelés szakos középiskolai tanár

Székely Béla

– BGYTF – biológia-kémia szakos tanár

– DE-KLTE – környezetvédelmi- és műszeres analitikus szakvegyész

– EU – pályázati referens

– DE – kémia szakos tanár

Dr. Szilágyi László

– ELTE BTK – történelem szakos középiskolai tanár – filozófia szakos előadó

– SZTE – okleveles pszichológus

– kutatótanár

Dr. Szilágyiné Bakajsza Ivetta

– KLTE BTK – magyar-finn nyelv és irodalom szakos tanár

– ELTE – drámapedagógus

Dr. Takácsné Fazekas Julianna

– KLTE BTK – történelem szakos középiskolai tanár

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– szakértő

Tisza Zsuzsanna

– BGYTF – tanító-matematika szakos tanár

– KLTE TTK – matematika szakos tanár

– KLTE TTK – mentálhigiénés szakember

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

Törkölyné Szabó Zsuzsanna

– KLTE TTK – matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

Trencsényi Anita

– KLTE BTK – német nyelvtanári szak

– BMGE – idegenforgalmi és szálloda szakközgazdász

– PPKE BTK – német nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

– SZTE-BTK – spanyol nyelvtanári szak

Tündik Tamás

– SZTE TTK – földrajz szakos középiskolai tanár

– SZTE TTK – geográfus

– DE TTK – kémia szakos középiskolai tanár

Tündik-Fazekas Anikó

– DE-BTK – francia nyelv és irodalom szakos tanár

SZTE – okleveles spanyoltanár

Váradi Hajnalka

DE-TTK – biológia szakos középiskolai tanár

DE-TTK – környezetvédelmi és műszeres analitikus szakvegyész

BME – közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga

BGYTF – biológia-kémia szakos általános iskolai tanár

Varga Ildikó

– BGYTF – matematika – testnevelés szakos tanár

– JPTE – testnevelés szakos középiskolai tanár

– JPTE – drámapedagógus

Kollégiumi nevelőtanárok

Bihariné Vas Adrienn

– JATE BTK – finnugor szakos nyelvész

– JATE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE pedagógus szakvizsga (magyar)

Dr. Bileczné Halász Annamária

– DE TTK – biológia-környezettan szakos középiskolai tanár

Bodnár Zoltán

– BGYTKF – népművelő földrajz szakos általános iskolai tanár
– EKF – történelem szakos általános iskolai tanár
– KLTE – történelem szakos középiskolai tanár
– DE – földrajz mesterképzés
– TMF – néptánc pedagógus
– BME – közoktatási vezető

Deme Anna

– DE TTK – biológia szakos középiskolai tanár

– BGYTF – biológia – kémia szakos ált. isk. tanár

– BGYTF – környezetvédelem szakos tanár

Károly László

– SZTE – történelem szakos bölcsész és tanár

Kiss Katalin

– PTF – népművelés-matematika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– TF – egészségtan tanár

– mestertanár

Máté Tóth Attila

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

Máté Zoltán

BGYTF magyar- történelem szakos tanár

DE történekem szakos középiskolai tanár

NYE magyar szakos középiskolai tanár

NYE BSc közgazdász

Mátyás Judit

– DE BTK – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE BTK – francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Nánásiné Deák Mária

– DE – okleveles némettanár

BGYTF – magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

Ottohál László

– BGYTF földrajz-francia nyelv és irodalom szakos tanár

– ParisIII – Sorbonne Nouvelle – francia szakos egyetemi tanári diploma

Soós Andrea

– DE KLTE – orosz nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Suller Zoltán

– NYE – történelem-könyvtáros tanár

Szentpéteri Éva

– BGYTF – matematika-rajz szakos tanár

– BGYTF – számítástechnika tanár

– NYF – okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár

Szűcs Róbert

– NYF – történelem szakos tanár és művelődésszervező

– ME BTK – történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

– DE – Európa-szakértő

– BME-közoktatási vezető

2) A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Kollár Ildikó – iskolatitkár

– NYF – gyorsírás-gépírás szakos tanár

Molnár Melitta – kollégiumi titkár

– Vizuális- és környezetkultúra szakos tanár (Nyíregyházi Egyetem)

– Pedagógiatanár (Nyíregyházi Egyetem)

Papp Erzsébet – iskolatitkár

– DE-EFK – egészségügyi ügyvitelszervező

Prezecsán Anita – állandó éjszakás nevelő-oktató munkát segítő munkatárs

– DE GYFK – fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

– DE HPF, szociálpedagógus