Általános információ

 

Iskolaszerkezet, osztálytípusok

A 2020/2021-es tanévben – 103. évünk – 68 pedagógus irányításával 18 osztályban 635 fő kezdi tanulmányait. Kollégiumi férőhelyeink száma 341.

Jelenlegi osztálystruktúránk:

 

[table id=38 /]

 

Az ötévfolyamos képzés erős nyelvi-informatikai alapozást biztosít. Valamennyi osztálytípusunkban a specializáció csak az utolsó két évfolyamon következik. Érdeklődésüknek megfelelően a tanulók egy vagy két tantárgyból emelt óraszámú képzésben vehetnek részt.

Az iskolaszerkezet rugalmasságát bizonyítja, hogy a második nyelv nincs osztályhoz kötve, évfolyamszinten indítunk angol, francia, német, spanyol, orosz csoportokat.

Az egyéni fejlesztés és hatékonyság érdekében csoportbontásban tanítjuk a következő tantárgyakat: magyar, matematika, informatika, nyelvek, dráma. Munkánk hatékonyságát iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus segíti.

A művészetek közül a drámának és a vizuális nevelésnek van kitüntetett szerepe.

Az évente megszervezett művészeti gálán sok-sok előadónak tapsolhatunk, galériánkban pedig grafikusaink, szobrászaink mutatkozhatnak be.

A sportágak közül fiú kéziseink és leány röplabdásaink, valamint a női tornacsapat érnek el országos sikereket.

A nyelvtanulást és az országismeretet elősegítendő kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk (német és finn testvériskola, nyári nyelvi tábor Spanyolországban).  A határon túli iskolák közül a Márai Sándor Gimnáziummal van testvériskolai együttműködésünk.

Az általános képzés magas színvonala mellett a XXI. századi kompetenciák kimunkálása is célunk. A Pénziránytű Iskolahálózat bázisiskolájaként gyakorlatias ismereteket igyekszünk átadni. Ebben a tanévben pedig a robotika szakkört is elindítjuk. Projektnapokon és gyárlátogatásokon pedig a munka világával ismertetjük meg tanulóinkat.

A tanulási képességek és készségek fejlesztése mellett közösségi programjainkkal az érzelmi intelligencia mélyítésére is törekszünk.

Gimnáziumunk eredményes nevelő-oktató munkáját, az ország szellemi életében betöltött szerepét mutatja, hogy neves közéleti személyiségek, válogatott sportolók, más kontinensen is elismert tudósok és művészek karrierjét alapozták az egymást váltó, elkötelezett tanárnemzedékek.