Érettségi tudnivalók

Kedves Érettségizők! 2021. április 9-én megjelent a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről. A rendelet teljes szövegét itt tudjátok megtekinteni: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/167_2021_Korm_rendelet.pdf Legfontosabb tudnivalók: Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészeit általánosságban nem szervezik meg. (A testnevelésről külön rendelkeznek). Az idegen nyelvi érettségi vizsga jogszabályban előírt nyelvvizsga egyenértékűségét a szóbeli vizsgarész teljesítése…

Nyolcadikos felvételi végeredmények a 2021/22-es tanévre

Nyolcadikos felvételi végeredmények a 2021/22-es tanévre

Jelenléti oktatás

Kedves Zrínyisek! Május 10-én visszatérünk az iskolába, véget ér a tantermen kívüli digitális munkarend. Hibrid oktatásra nincs lehetőség, aki az óralátogatás alóli felmentését kérte, az a felkészüléséről egyénileg gondoskodik, online számonkérésre sincs mód. A mentesítettek osztályzatainak számát a jövő héten tekinti át a nevelőtestület, szükség esetén az érdemjegyet a tanuló osztályozóvizsgán szerezheti meg. Mindenkit kérünk,…