(Balázs Attila felvétele)

Kedves Érettségizők!

2021. április 9-én megjelent a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.

A rendelet teljes szövegét itt tudjátok megtekinteni:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/167_2021_Korm_rendelet.pdf

Legfontosabb tudnivalók:

 • Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészeit általánosságban nem szervezik meg. (A testnevelésről külön rendelkeznek).
 • Az idegen nyelvi érettségi vizsga jogszabályban előírt nyelvvizsga egyenértékűségét a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is meg kell állapítani.
 • Szóbeli vizsgát kell szervezni akkor, ha az adott tantárgyból középszinten csak szóbeli vizsga van.
 • Meg kell szervezni a szóbeli vizsgát akkor is, ha a vizsgázó az igazgató által a szakértői bizottság szakvéleményére alapozva hozott határozat alapján mentesül az írásbeli vagy gyakorlati vizsgarész alól, vagy helyette szóbeli vizsgát tehet. (BTMN, SNI)
 • Biztosítani kell a szóbeli vizsga lehetőségét középszintű érettségi esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye 12 és 25 % között van.
 • Testnevelés tantárgyból szóbeli és gyakorlati vizsga is lesz, ugyanakkor a gyakorlati vizsgarészen belül az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem – a fokozott fertőzésveszély miatt – sem középszinten, sem emelt szinten nem kerül megszervezésre, a gyakorlati vizsga eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján kell megállapítani.
 • Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján, százalékos formában kell megállapítani.
 • Az így teljesített érettségi vizsga teljes értékű, sikeres vizsga.
 • Ha a vizsgázó nem jelenik meg, akkor a javító vagy pótló vizsgára utalásától el kell tekinteni, a vizsgajelentkezését törölni kell.
 • A projektmunkák beadása is online történik. Április 30-ig kérjük a projektmunkákat az iskola és a szaktanár e-mail címére egyidejűleg eljuttatni! A nyomtatás az iskolában történik.
 • Az előrehozott érettségikre is a fenti szabályok vonatkoznak.
 • Az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése és ennek szabályszerű dokumentálása az érettségi megkezdésének továbbra is feltétele!

A vizsgák szervezése

 • Az írásbeliken való részvétellel kapcsolatos biztonsági szabályokat  (beléptetés, hőmérés, ülésrend, fertőtlenítés, maszk, kesztyű stb.) külön dokumentumban fogjuk közzétenni;
 • A Széchenyi utcai kollégium 2021. május 02. 16 órától nyitva lesz, az írásbeli és szóbeli érettségik alatt igénybe vehető. Az ellátás iránti igényeket április 23-ig fogják a kollégiumi csoportvezetők felmérni.
 • Az írásbeli vizsgák időpontja nem változik, a tanév rendjének megfelelően folyik a szervezés. (Lásd táblázat)
 • A középszintű érettségi vizsgák helyéről és időpontjáról a tanulókat az érettségi jegyzője fogja tájékoztatni.
 • Az emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi helyéről és időpontjáról a KRÉTA-rendszeren keresztül elküldött vizsgabehívóval fogunk tájékoztatni.
 • Az érettségi megkezdéséig is mindenkitől kérjük a járványügyi intézkedések pontos és lelkiismeretes betartását!

Írásbeli vizsganapok:

 Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű érettségi írásbeli vizsgaIdőpont
 1.magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv2021. május 3. 9.00
 2.matematikamatematika2021. május 4. 9.00
 3.történelemtörténelem2021. május 5. 9.00
 4.angol nyelvangol nyelv2021. május 6. 9.00
5. német nyelvnémet nyelv2021. május 7. 9.00
 6.kémiakémia2021. május 11. 8.00
 7.földrajzföldrajz2021. május 11. 14.00
 8.biológiabiológia2021. május 13. 8.00
 9.társadalomismeret2021. május 13. 14.00
 10.informatika2021. május 14. 8.00
 11.ének-zene, belügyi rendészeti ismeretekének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek
2021. május 14. 14.00
 12.informatika2021. május 17. 8.00
 13.fizikafizika2021. május 18. 8.00
 14.vizuális kultúravizuális kultúra2021. május 18. 14.00
 15.francia nyelvfrancia nyelv2021. május 19. 8.00
 16.filozófia2021. május 19. 14.00
 17.spanyol nyelvspanyol nyelv2021. május 20. 8.00
 18.mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma2021. május 20. 14.00
 19.orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek
2021. május 21. 8.00