Az érettségi dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli  vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási értékelési útmutatót a vizsgázó megtekintheti és az értékelésre észrevételt  tehet. Az iskolában az alábbi beosztás szerint lehet megtekinteni a  dolgozatokat: 

2021. május 31-én 8-16 óráig: 

12. A: 8-as terem 

12. B: 27-es terem 

12. D: 16-os terem 

2021. június 1-én 8-tól 16 óráig: 

12. C: 3-as terem 

Egyes tárgyak: 16-os terem 

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a  megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja le az  igazgatóhelyettesi irodában június 2-án 8.00-16.00. 

Mivel emelt szinten személyre szóló észrevételi lapot kell nyomtatni a  szoftverből, s be kell küldeni a Kormányhivatalba, ezért ehhez nyomtatványt  az igazgatóhelyettesi irodában kell átvenni. 

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon  belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolnia kell az  észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő  javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.