Amit Önöktől kérünk:

 • Kérjük, betegség esetén ne engedje a gyermekét iskolába!
 • Amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról.
 • Ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, akkor haladéktalanul kötelesek az iskolát értesíteni (KRÉTA felületen írásban, az osztályfőnöknek telefonon jelezzenek!)
 • Ugyancsak jelenteniük kell, ha kontaktkutatás kapcsán a gyermekük hatósági karanténba kerül.
 • Biztosítsanak gyermekük számára a szájat és az orrot eltakaró maszkot, amelyet az iskolában a tantermeken kívül mindenhol viselnie kell!
 • Kérjük, a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel online tartsák a kapcsolatot, használják ki a KRÉTA felület lehetőségeit!
 • Az iskola és a kollégium épületébe csak rendkívüli esetben és előzetes egyeztetés alapján jöhetnek.
 • A jogszabályi környezet és a járványügyi helyzet gyors változása miatt kérjük, folyamatosan figyeljék a KRÉTA-naplót és az iskola honlapját (zrinyinyh.hu)!

Hiányzások igazolása

 • A tanuló az iskolába minden hosszabb betegség esetén kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola köteles elfogadni, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Ha tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára a hiányzása igazoltnak tekintendő. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges a visszatéréshez bemutatni.
 • Jelenleg a házirend 5 szülői napot biztosít.

További információk

 • Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs, a tanítási szünetről az Oktatási Hivatal dönt.
 • Karanténban lévő, tüneteket nem mutató tanulók az elvégzendő tananyagot megkapják (tanulópárok).
 • Az iskola a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz egységesen a Discord illetve a Classroom felületeit használja.
 • Az intézményi információk az iskolai honlapon érhetők el.