Korábban a szűkebb iskolai közösségek köszöntek el a távozó kollégáktól, ma értekezlet után viszont már a teljes tantestület előtt búcsúztunk Simon Lajosné kollégiumi gondnoktól, Garai Miklós tanár úrtól és Takácsné Galatóczki Rita tanárnőtől.