A projekt azonosítószáma: NTP-MTTD-20-0177

A projekt címe: Guinness rekordok, érdekességek a matematika tükrében

Kedvezményezett: Nyíregyházi Tankerületi Központ Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Elnyert összeg: 1.367.000 Ft

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.09.01. – 2021.06.30.

A projekt vezetője: Bartha Dénesné

Meghívott előadó: Mocsár Dávid

A felfedezési tapasztalatokat nyújtó matematikai tehetséggondozó program a sokszínű élménypedagógia szakkör lehetőségeit kiaknázva, több tudományterületet átölelő komplex gondolkodást elősegítő foglalkozásokat takar a matematikát szerető és a  természettudományok iránt is érdeklődő tehetség ígéretes tanulóknak. A tanórán kívüli interaktív foglalkozásokon kiszélesedik látókörük, bővül ismereteik, új szemszögből ismerhetik meg az ember alkotta vívmányokat, melyet a tanulmányiúton is megfigyelhetnek

Célja a világ eseményeinek élményközpontú megismerése matematikai feladatokon keresztül. Bővüljenek a tehetségígéretes diákok matematikai és más tudományos ismeretei. Pozitívan változzon meg a matematika iránti attitűdjük. Matematikai feladatokon keresztül ismerkedjenek meg érdekes eseményekkel, tárgyakkal, emberi vívmányokkal. Lássák összefüggéseiben a világeseményeket. Szerezzenek közvetlen -köznapi tapasztalatokat a tanulmányi úton. Vegyék észre, hogy ámbár külön tanulják a tantárgyakat, de azok összefonódnak, egymást erősítik. Egy meglévő ismeretet milyen széleskörűen alkalmazhatnak. Szerezzenek aktív cselekvő tapasztalatokat. Legyen lehetőségük észrevenni a bennük rejlő tehetséget.