Tisztelt Szülők, Vendégek, Bérlők!


December elsejétől Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a járványügyi védekezés érdekében a köznevelési intézményekbe való belépés rendjét szigorítja.

A 29/2021.(XI.19.) EMMI határozat alapján az intézménybe csak a lentebb felsorolt igazolásokkal lehet belépni.

Az igazolványokat kérjük, a portásnak szíveskedjenek bemutatni!

Az intézkedés nem érinti a saját tanulókat, a köznevelési intézményben foglalkoztatottakat, a nevelő-oktató tevékenységet folytató személyeket.