Fővárosi franciás kirándulás

Iskolánk 45 franciául tanuló diákjával 2019. október 3-án megtekintettük a Magyar Nemzeti Galériában szervezett “A szürrealista mozgalom Dalitól Magritte-ig” című kiállítást. Ezt követően a Francia Intézetbe is ellátogattunk, ahol bemutatót kaptunk az intézet által kínált lehetőségekről. Baloghné Tilki Tünde sz aktanár

Tovább

IWitness – rendhagyó angol és tehetséggondozó órák

A Zachor Alapítvány (https://zachor.hu/) 2018 szeptemberétől kezdődően egy kétéves nemzetközi Európai Uniós projekt keretében feladatokat fejleszt az IWitness platformon, célzottan a xenofóbia, rasszizmus, antiszemitizmus témájához kapcsolódóan. Az Alapítvány felkérésére gimnáziumunk kettő mintaórát próbált ki, egyet a gimnáziumban és egyet a kollégiumban. Mindkét esetben videóinterjúk felhasználására kerül sor, melyet az IWitness felület biztosít. (https://iwitness.usc.edu/SFI/) A tanórák…

Tovább

Projektbeszámolók a 12. c osztálynál

Az októberi programhétvége keretében a végzős AJTP-s osztály diákjai a szlovák-lengyel kirándulás mini kutatási témáit mutatták be. A választható projektek mind kapcsolódtak a két ország történetéhez, látnivalóihoz és a kirándulás során megtapasztalt élményekhez. A teljesség igénye nélkül a témák között szerepelt például Auschwitz, a holokauszt a filmművészetben, a lengyel gasztronómia, a gorálok és II. János…

Tovább

Kolis verébavató

Szerdán este felavatták a Tiszavasvári úti kollégium friss verebeit. A beavatás során táncbemutató és ügyességi feladatok vártak a legfiatalabb diákjainkra. A vetélkedő remek hangulatban telt, kicsi-nagy, tanár-diák egyformán jól szórakozott. Suller Zoltán DÖK-patronáló tanár

Tovább

Külföldi nyelvtanulási lehetőség

A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási…

Tovább

Pályaválasztási anyagunk

PÁLYAVÁLASZTÁS 2020/2021 Kedves 8.-os tanulók! Gimnáziumi érettségi után számtalan lehetőség adódik arra, hogy az élet különféle területein kipróbáljátok magatokat. A mellékelt diasorból kiderül, mik az erősségeink, milyen háttérrel és milyen értékek mentén igyekszünk segíteni titeket abban az itt töltött évek során, hogy az elképzeléseitek valóra váljanak. (A képen néhány olyan egykori zrínyis látható, akik a…

Tovább