Tanári névsor
2020/2021

 

1) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Ágoston Ildikó

– BGYTF, történelem-ének-zene szakos általános iskolai tanár

– Nyíregyházi Főiskola, Rajz szakos tanár

– BME, Közoktatás vezető

– MOME – Vizuális és környezetkultúra tanár

Nyíregyházi Főiskola – Okleveles énekzene tanár

– Budapest Pedagógus Továbbképző – Népi játék és szövő szakoktató

– szaktanácsadó

 

Dr. Antal Attiláné

– JATE-BTK történelem szakos középiskolai tanár

– KLTE-BTK magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

 

Bajkán László

– DE – okleveles angoltanár

– BGYTKF – matematika – angol nyelv és irodalom szakos tanár

– KLTE – alkalmazott nyelvész angol specializációval

 

Baloghné Tilki Tünde

– KLTE-BTK – orosz-francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– SZTE – angol nyelv és irodalom szakos tanár

 

Bartha Dénesné

– BGYTF – matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

– KLTE – matematika szakos középiskolai tanár

– DE – pedagógus szakvizsga

– NYF – számítástechnikai szakmérnök

– szakértő

 

Bereczkiné Balázs Katalin

– DE – angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Boros Krisztina

– KLTE – magyar-angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE – magyar nyelv és irodalom pedagógus szakvizsga

– szaktanácsadó

 

Dr. Csapóné Kovács Erzsébet

– KLTE BTK – magyar-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– ELTE BTK – mozgókép és médiakultúra pedagógus

– ELTE – mozgókép és médiakultúra pedagógus szakvizsga

 

Erdei Anikó

– KLTE – főiskolai szintű angol nyelvtanár

– BGF – közgazdász

– DE – egyetemi kiegészítő alapképzés, angol nyelv és irodalom szakon

– NYF – szakvizsgázott pedagógus

 

Eszenyi Viktória

– DE – okleveles német nyelvtanár

– NYF – német nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros

– NYF – inkluzív nevelés tanára mesterképzés

 

Fábriné Estók Ágnes

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– KLTE BTK – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– finnugor nyelvész

– NYF – angol nyelvtanár

 

Fazekas József

– KLTE TTK – fizika – technika szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – számítástechnika szakos középiskolai tanár

 

Figuláné Chriszt Gabriella

– BGYTF – orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

– BGYTF – francia szakos nyelvtanár

– Université Paris III-Sorbonne Nouvelle – francia egyetemi végzettség

 

Garai Miklós

– KLTE TTK – biológia-kémia szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

 

Garai Zsófia

– DE – német-angol tanári mesterszak

– DE – germanisztika alapszak, angol minorszak

 

Gergelyné Pivarnyik Rita

– KLTE TTK – matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – számítástechnika szakos középiskolai tanár

– DE – informatika pedagógus szakvizsga

 

Gönczy Ágnes

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közművelődési és népművelési előadó

– ELTE – mozgókép és médiakultúra pedagógus

– ELTE – mozgókép és médiakultúra pedagógus szakvizsga

 

Hlavnya Emese

– KLTE – főiskolai szintű angol nyelvtanár

– DE – angol nyelv és irodalom szakos tanár

EKF – tehetségfejlesztő tanár

 

 Dr. Szabóné Janek Erzsébet

– DE – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Huszárné Kádár Ibolya

– KLTE BTK magyar-történelem szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

 

Kántorné Homolai Krisztina

– BGYTF – matematika-számítástechnika szakos tanár

– Pannon Egyetem Veszprém – informatika szakos középiskolai tanár

 

Kárpátiné Medve Szilvia

– ELTE – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

 

Kanyuk János

– BGYTF – történelem-földrajz szakos tanár

– PSZF – szakközgazdász

– ME – történelem szakos középiskolai tanár

 

Kanyuk János Szabolcsné

– NYF – rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár

– NYF – vizuális- és környezetkultúra tanári mesterképzés

 

Kobzos István

– JATE BTK – történelem szakos középiskolai tanár

– JATE BTK – magyar szakos középiskolai tanár

– JATE BTK – általános nyelvészet szakos bölcsész

– DRHE – vallástanár

– BME – közoktatási vezető

– szakértő

 

Kovácsné Győri Gabriella

– KLTE BTK – magyar- német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Körei László

– Okleveles középiskolai történelem tanár és állampolgári ismeretek tanára (Miskolci Egyetem)

– Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – az inkluzív nevelés okleveles tanára (Nyíregyházi Főiskola)

– Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus (Nyíregyházi Főiskola))

– Fejlesztő pedagógus (Nyíregyházi Egyetem)

 

Dr. Mercs István

– NYF – magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

– SZE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

– ME BTK- történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

– DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Iskola – Ph.D.

 

Molnár Zoltán

– NYE – középiskolai testnevelőtanár

– NYF – földrajz-testnevelés szakos tanár

 

Nagy Andrea

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

 

Németh Bence

– Matematika – fizika szakos középiskolai tanár

Németh Gyula

– KLTE BTK – történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

DE – földrajz pedagógus szakvizsga

 

Palotás Károly

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– KLTE TTK – informatika szakos középiskolai tanár

– SZTE BTK – pedagógiai-értékelési szakértői szakvizsga

– szakértő

 

Papp Dóra Ildikó

– Magyar-matematika szakos középiskolai tanár (Debreceni Egyetem)

 

Petrik Zoltán Tiborné

– BGYTKF – orosz-testnevelés szakos tanár

– BGYTF – francia szakos nyelvtanár

– BGYTF – angol szakos nyelvtanár

 

Radnai László

– BGYTF – angol nyelvtanár

– EKTF – ember- és társadalomismeret műveltségterületi tanár

Sánta József

– KLTE TTK – matematika-informatika szakos tanár

– NYF – mentori, vezetőtanári pedagógus szakvizsga

 

Sárga Tamás

– KLTE BTK – történelem – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Siető Andrea

– BGYTF – matematika-fizika szakos tanár

– KLTE TTK – matematika szakos tanár

– BME – közoktatási vezető

DE – fizika szakos középiskolai tanár

 

Siklódi-Baglyos Beáta

– KLTE TTK – biológia – földrajz szakos tanár

– DE TTK – környezetvédelmi ökológus

 

Sipos László

– BGYTF – magyar-könyvtár szakos tanár

– DE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

Soós Noémi

– DE BTK – magyar – angol nyelv és irodalom szakos tanár

– NYF – szakvizsgázott pedagógus

 

Szabóné Kovács Gyöngyi

– BGYTF – biológia-testnevelés szakos tanár

– JPTE testnevelés szakos középiskolai tanár

 

Dr. Szilágyi László

– ELTE BTK – történelem szakos középiskolai tanár – filozófia szakos előadó

– SZTE – okleveles pszichológus

– kutatótanár

 

Dr. Szilágyiné Bakajsza Ivetta

– KLTE BTK – magyar-finn nyelv és irodalom szakos tanár

– ELTE – drámapedagógus

 

Dr. Takácsné Fazekas Julianna

– KLTE BTK – történelem szakos középiskolai tanár

– KLTE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– szakértő

Takácsné Galatóczki Rita

– DE – okleveles angoltanár

– BGYTF – orosz-angol szakos tanár

– KLTE BTK – alkalmazott nyelvész angol specializációval

 

Tisza Zsuzsanna

– BGYTF – tanító-matematika szakos tanár

– KLTE TTK – matematika szakos tanár

– KLTE TTK – mentálhigiénés szakember

– BME – közoktatási vezető

– mestertanár

 

Törkölyné Szabó Zsuzsanna

– KLTE TTK – matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

 

Trencsényi Anita

– KLTE BTK – német nyelvtanári szak

– BMGE – idegenforgalmi és szálloda szakközgazdász

– PPKE BTK – német nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

– SZTE-BTK – spanyol nyelvtanári szak

 

Tündik Tamás

– SZTE TTK – földrajz szakos középiskolai tanár

– SZTE TTK – geográfus

– DE TTK – kémia szakos középiskolai tanár

 

Tündik-Fazekas Anikó

– DE-BTK – francia nyelv és irodalom szakos tanár

SZTE – okleveles spanyoltanár

 

Váradi Hajnalka

DE-TTK – biológia szakos középiskolai tanár

DE-TTK – környezetvédelmi és műszeres analitikus szakvegyész

BME – közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga

BGYTF – biológia-kémia szakos általános iskolai tanár

 

Varga Ildikó

– BGYTF – matematika – testnevelés szakos tanár

– JPTE – testnevelés szakos középiskolai tanár

– JPTE – drámapedagógus

 

Kollégiumi nevelőtanárok

 

Bihariné Vas Adrienn

– JATE BTK – finnugor szakos nyelvész

– JATE BTK – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE pedagógus szakvizsga (magyar)

 

Dr. Bileczné Halász Annamária

– DE TTK – biológia-környezettan szakos középiskolai tanár

 

Bodnár Zoltán

– BGYTKF – népművelő földrajz szakos általános iskolai tanár
– EKF – történelem szakos általános iskolai tanár
– KLTE – történelem szakos középiskolai tanár
– DE – földrajz mesterképzés
– TMF – néptánc pedagógus
– BME – közoktatási vezető

 

Deme Anna

– DE TTK – biológia szakos középiskolai tanár

– BGYTF – biológia – kémia szakos ált. isk. tanár

– BGYTF – környezetvédelem szakos tanár

 

Károly László

– SZTE – történelem szakos bölcsész és tanár

 

Kiss Katalin

– PTF – népművelés-matematika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

– TF – egészségtan tanár

– mestertanár

 

Máté Tóth Attila

– KLTE TTK – matematika-fizika szakos középiskolai tanár

– BME – közoktatási vezető

 

Mátyás Judit

– DE BTK – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

– DE BTK – francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Nánásiné Deák Mária

– DE – okleveles némettanár

BGYTF – magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

 

Ottohál László

– BGYTF földrajz-francia nyelv és irodalom szakos tanár

– ParisIII – Sorbonne Nouvelle – francia szakos egyetemi tanári diploma

 

Polgáriné Karsai Zsanett

– DE – magyar-történelem szakos középiskolai tanár

 

Soós Andrea

– DE KLTE – orosz nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Suller Zoltán

– NYE – történelem-könyvtáros tanár

 

Székely Béla

– BGYTF – biológia-kémia szakos tanár

– DE-KLTE – környezetvédelmi- és műszeres analitikus szakvegyész

– EU – pályázati referens

– DE – kémia szakos tanár

 

Szentpéteri Éva

– BGYTF – matematika-rajz szakos tanár

– BGYTF – számítástechnika tanár

– NYF – okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár

 

Szűcs Róbert

– NYF – történelem szakos tanár és művelődésszervező

– ME BTK – történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

– DE – Európa-szakértő

– BME-közoktatási vezető

 

2) A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Homonnainé Papp Erzsébet – iskolatitkár

– DE-EFK – egészségügyi ügyvitelszervező

 

Kollár Ildikó – iskolatitkár

– NYF – gyorsírás-gépírás szakos tanár

 

Molnár Melitta – kollégiumi titkár

– Vizuális- és környezetkultúra szakos tanár (Nyíregyházi Egyetem)

  • – Pedagógiatanár (Nyíregyházi Egyetem)

 

Prezecsán Anita – állandó éjszakás nevelő-oktató munkát segítő munkatárs

– DE GYFK – fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

– DE HPF, szociálpedagógus