4) „Titokzatos Ókor” tehetséggondozó program

 

A projekt azonosítószáma: NTP-KKI-16-0349
A projekt címe: „Titokzatos Ókor”
Kedvezményezett: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
Elnyert összeg: 1.700.000 Ft
A projekt megvalósításának időtartama: 2016.08.01. – 2017.06.30.
A projekt vezetője: Szűcs Róbert
Szakmai segítő: Suller Zoltán

A pályázat „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása” program keretében valósul meg.

Az új komplex 60 órás tehetséggondozó program a történelmet szerető diákok részére tanórán kívüli interaktív tehetséggondozó foglalkozásokat takar a történelem, különösen az ókor iránt érdeklődő leendő tehetségek számára. A pályázati program során rendszereződnek ismereteik és új szemszögből ismerik meg az ókori történelmet. Külön tematikus interaktív foglalkozások épülnek be a tehetséggondozó programba.

A program célja a tanulók szemléletének és történettudományi ismereteinek tágítása, a történelem tantárgy népszerűsítése, az elméleti ismeretek rendszerezése, motiválás, ókortörténeti mini kutatás, kutatásmódszertan megismerése, gazdagítás, gyorsítás, differenciálás, személyiség- és képességfejlesztés, együttműködésre nevelés, pályaorientálás, hálózati tanulás, illetve a program lehetőséget biztosít a diákoknak kreatív ötleteik megvalósítására a program végén produktumaik, bemutatóik megismertetésére az iskola tanulóival, tanáraikkal.

Cél, hogy speciális ókortörténeti, ill. egyéb, a tananyagon túlmutató témák (tévhitek az ókorral kapcsolatban, eltűnt ókori népek, homoszexualitás, mint mikroszociális stratégia, ókori személyiségek és hátterük, a valódi polis stb.) megismertetésével felkeltjük az érdeklődésüket, bővítjük tudásukat, tágítjuk látókörüket.

Cél, hogy a programba meghívott neves külső szakember (Dr. Buhály Attila) előadásával népszerűsíthetjük a tárgyat, jobban rávilágíthatunk a gyakorlati alkalmazhatóságra és a jövőben megoldásra váró problémákra, valamint a tehetséggondozó kör résztvevői bepillanthatnak a kutatói munkába és a történészi mesterségbe, ezáltal a pályaorientáció is, mint szempont, cél érvényre jut.

A komplex tehetséggondozó program két napos tanulmányútjának célja, hogy hazánk két legjelentősebb ókori emlékét (Aquincum és Gorsium) testközelből is felfedezve szerezzenek tapasztalatokat a tanulók. A tanulmányút során a tanulók lazító programokon (színház, mozi) is részt vesznek.