Iskolánk 2009 őszén pályázott a TÁMOP-3.4.4/B/08/1 keretében egy országos tehetségsegítő hálózat kialakítására. A projekt befogadása 2010. január 5-én megtörtént, szakmai elbírálása folyamatban van.

A pályázat fő tevékenységének rövid leírása:

A pályázó tehetségpontként a hálózatosodást szeretné elindítani vertikálisan és horizontálisan is. Az iskolafokok közötti együttműködéssel a tehetséggondozás folytonossága biztosítható, a hátrányos helyzetű kistérségek bevonásával pedig megvalósítható a jó gyakorlatok kiterjesztése. A hálózatképzésben az intézmény kamatoztatni tudja az Arany János Tehetséggondozó Programban, s a bázisiskolai tevékenység során kialakított belföldi kapcsolatrendszerét. A hálózat lényegéből fakadóan a disszeminálással egyenrangú tevékenységként kezeli az adaptációt is: a tehetségsegítésben kiemelkedő Finn Modell megismerését szolgálja az a szakmai út, mely 1992-ig visszanyúló partnerségre alapoz.

A tehetséggondozásban első lépésnek tartott identifikációt olyan tanulmányi, műveltségi és művészeti versenyeken kívánja elvégezni, melyek számtalan új elemet tartalmazva (projektek, interdiszciplináris jelleg, interaktivitás) módszertani ötleteket adhatnak a felkészítő tanároknak. A felismert tehetség gazdagítását nyílt szakkörök formájában tervezi a pályázó. Az iskolarendszerű oktatásban jelenleg nem hozzáférhető önérvényesítési, vezetői készségek kialakítására tanácsadást biztosítunk, mely az önismereti-tanulásmódszertani elemekre építve fejlesztheti a tehetséges fiatal gyenge oldalait. A tehetséggondozás speciális eseteiben is terveznek bemutatóval egybekötött konzultációkat: kollégiumi tehetségsegítés, nyelvi tehetségek támogatását.

A tehetségpont találkozási fórumokat is biztosít a tanárok, diákok, szülők számára. Nagyrendezvényekkel (gálaest, Toborzó, záró konferencia) nemcsak a tehetséges fiatalokra, az iskolánkban folyó pedagógiai innovációra irányítják a figyelmet, hanem egy partnerségre épülő támogatói közeget is ki fognak alakítani. Az önkénteseket a volt tanítványok köréből gyűjtik, akik – elősegítve a pályaorientációt – a munka világát is közel hozzák a tehetséges fiatalokhoz.

A TÁMOP 3.4.4/A kiemelt projekt továbbképzéseinek, rendezvényeinek lebonyolításában helyi koordinálóként közreműködést vállal a pályázó. Ehhez kiváló infrastrukturális hátteret jelent a tavaly átadott új AJTP Tehetséggondozó Kollégium. Jelen pályázat keretein belül a tanulástámogatás személyi és tárgyi feltételeit is optimalizálni kívánják célirányos továbbképzésekkel és beszerzésekkel. 1 db nagyteljesítményű fénymásoló elengedhetetlen a szakmai anyagok (feladatlapok, projektlapok, szakköri anyagok, szórólapok) és a kapcsolattartó levelek sokszorosításához, míg az 1 db kamera a versenyfeladatok megoldását és a pályaorientációs tréninget segíti.

Fő tevékenységek:

– Tehetségpont Toborzó nyitó konferencia szervezése, amely illeszkedik a kiemelt projekthez (TÁMOP-3.4.4/A/08/1).
– Művészeti Gálaest a Magyar Tehetség Napján, amely egy előzetes tehetség válogatás lezárása.
– Tanárképző Főiskolások számára tartott konzultáció a Tehetségpontokról 3×1 óra.
– Szülők számára szervezett találkozó a tehetséggondozásról.
– Szakmai konzultáció a 11 megyei iskolaszövetség osztályfőnökei, pedagógusai számára, a pályázó által előzetesen összeállított módszertani anyagból: A Tehetségirányítás lehetőségei.
– Tehetségkutató Angol (CAT) és Német verseny megyei 7. osztályosok számára. A győztesek bekapcsolódhatnak a nyolcadikosok számára indított kompetencialapú felkészítésbe.
– Tehetségkutató irodalmi, művészeti verseny a Móricz Zsigmond Színház közreműködésével középiskolások számára „Színház az egész világ”.
– Tehetségorientációs tanácsadás 8. osztályosok számára.
– Tehetséges tanulók karrierépítésének módszertana – konzultáció tanárok számára.
– Tehetséges gyermekek a kollégiumban – konzultáció kollégiumi nevelőtanároknak.
– Matematikai versenyszervezés és módszertani konzultáció.
– Városi-megyei tehetséggondozó körök indítása középiskolások számára: Digitális képszerkesztés.
– Matematikai tehetségsegítés projektfeladatokkal.
– Fizika tehetségek versenyfelkészítésének módszertana.
– Biológia nyílt tehetséggondozó kör 11. és 12.-es tanulók számára.