„Társművészeti és hagyományőrző tevékenységek kapcsolódása tehetséggondozó műhelyben”

 

A projekt azonosítószáma: NTP-MŰV-19-0080

A projekt címe: „Társművészeti és hagyományőrző tevékenységek kapcsolódása tehetséggondozó műhelyben”

Kedvezményezett: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Elnyert összeg: 1.300.000 Ft

A projekt megvalósításának időtartama: 2019.09.02. – 2020.06.30.

A projekt vezetője: Ágoston Ildikó

Szakmai segítők: Navratil Andrea, Szentpéteri Éva, Bodnár Zoltán, Barázné Orosz Klára

 

A program célja tanórán kívüli keretek között a tanulók érdeklődésének, figyelmének felkeltése különböző művészeti ágak (ének – zene – tánc – színjáték – mesemondás – iparművészet) komplexitására (bepillantva különböző stílus-korszakokba), szépségeire, egymásra hatására. A művészetek befogadására, a hagyományok megismerésére, ápolására, akár tovább gondolására, kibontakoztatva tehetségeiket, képességeiket a művészeti ágak irányában-akár befolyásolva pályaorientációjukat.

Csoportos foglalkozások keretein belül a lehetőség biztosítása az interperszonális képességek fejlesztésére, pl. rugalmasság, alkalmazkodó képesség, csapatmunka. A különböző eseményeken való részvétellel –akár nézőként, akár fellépőként, vagy aktív résztvevőként- fejleszteni a kapcsolatkialakítás-, a közösségi szellem- és együttműködés -, az együttérzés és mások támogatásának képességét, a kreatív alkotói munka („átírás”, tervezés, kivitelezés) adta képességét.

Cél a szép iránti érzék, a kreatív alkotókedv felszínre hozása.

 

Kiegészítő tevékenységek:

  • 1 napos tanulmányi út 2020. 04. 03. Budapest

Iparművészeti Múzeum: 1.”A mi szecessziónk” kiállítás tárlatvezetéssel 2.”Mutasd az otthonod…”

Népi Iparművészeti Múzeum: 1. Aktuális kiállítás tárlatvezetéssel 2. „Indulj el egy úton”

Hagyományok Háza- „Homage á Kodály”előadás megtekintés. A kiállításokon, foglalkozásokon motívumgyűjtést is végeznek a diákok, amiket a tervezés, kivitelezés során felhasználnak

  • 3 napos tábor: 2020.február-március – meghívott előadótól függően

Magyar tájegységek dalait, énektechnikákat, népmesék előadásmódját tanítja

Lakodalmi hagy. megőrzése keretében vőfélyverseket tanít, este táncház

Múzeumfalu: gyűjtés, feldolgozás