Az Oktatási Hivatal a beküldött módosító tanulói adatlapok alapján kiegészítette a jelentkezők listáját. A Hivatal által kiegészített listára az intézmény igazgatója minden jelentkező neve mellé beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helyének megfelelő sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását „E” betűvel kell jelölni. Az igazgató az ideiglenes felvételi rangsorban tanulmányi területenként – feltünteti a felvehető tanulók létszámát is. Ezt az ideiglenes felvételi rangsort 2020. április 8-áig kell elkészíteniük az igazgatóknak. Miután az ideiglenes felvételi rangsort a középfokú iskola a KIFIR rendszerben előállította, azt meg kell küldenie a Hivatalnak.

A Hivatal az ideiglenes felvételi rangsorok és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján megállapítja, hogy melyik tanulót melyik középfokú iskolába és melyik tanulmányi területre vették fel (ez az egyeztetett felvételi jegyzék). Az egyeztetett felvételi jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A középfokú iskolák 2020. április 23-áig megkapják a Hivataltól az egyeztetett felvételi jegyzéket. A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. Amennyiben a fenti időpontot megelőzően kapna a tanuló értesítést felvételéről egy középfokú intézménytől, az érvénytelen.  A felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2020. április 30-áig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová jelentkezési lapot adott be.  Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezettek közül azonban csak a felvett tanulók iskoláit kell értesíteni.