A „Szent László emlékezete Közép-Európában” című projekt keretében 2020. február 19-21. között iskolánk kutatótanára, Szilágyi László tanulmányúton vett részt Székelyföldön.

A testvérmegyei együttműködésnek köszönhetően hat tagú megyei szakmai delegáció Hargita megyében Csíkszépvízen konferencián hallgathatta meg a kutatások és tudományos programok eddigi eredményeit és megtekinthette a nemrégiben feltárt, megmentett középkori (14-15. századi) Szent László falképeket Bögöz, Csíkszentmihály, Homoródkarácsonyfalva, Oklánd falvak templomaiban.

A Hierotheosz Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat projektjének célja a kulturális civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények között a hálózati együttműködés erősítése s ennek érdekében is Szent László örökségének tudományos, turisztikai és vallási tartalmú ápolása.

A tanulmányúton meglátogatott homoródkarácsonyfalvi templom mintegy 700 éves falképe látható mellékelt képünkön, amely a Szent László-legendát (az 1068-as kerlési csatát) mutatja be. A 17-19. századi meszelések és vakolatréteg alatt a freskó kiváló állapotban maradt meg egészen 2006-os feltárásáig!! A falképciklusok, amelyek László harcát mutatják a leányrabló kunnal, egyedülállóak a középkori Európa művészettörténeti térképén.

Az utóbbi időben két nagyszerű kötet is napvilágot látott a témában: Szent László király – Erdély védőszentje. A lovagkirály ábrázolásai a történelmi Erdély területén c kötet, valamint a fentebb említett együttműködésnek köszönhetően 2019-ben a Lovagkirály c. gyönyörű könyv.