Jelentkezzetek a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Programjába!

A pályázatot legkésőbb 2017. december 12-ig kell postára adni az iskola címére: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Kérjük, hogy a borítékra írjátok rá: ” Arany János Tehetséggondozó Program”.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű1 vagy

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, nevelésbe vett, vagy

bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslat alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A jelentkezés részleteiről információk a www.zrinyinyh.hu honlapon találhatóak, illetve érdeklődhettek Nagy Andrea programfelelősnél 42/315-911-es telefonszámon.

Mindenkit várunk szeretettel!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évf. tanulók számára az AJTP történő részvételre

1. sz. mell. – JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATRA
2. sz. mell. – NEVELŐTESTÜLETI NYILATKOZAT
3. sz. mell. – SZÜLŐI NYILATKOZAT
4. sz. mell. – A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA
5. sz. mell. -AZ AJTP-BAN RÉSZTVEVŐ KÖZÉPISKOLÁK KÖZÜL AZ ALÁBBIAKBAN KÉREM FELVÉTELEMET:
6. sz. mell. – A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA AZ AJTP TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ