9) „MATEMATIKA A JÖVŐ TÜKRÉBEN” (NTP-KTMK-12) A pályázat keretében közel 1 millió Ft-ot nyertünk matematika tehetséggondozó műhelyre.

 

A pályázatban 15 tanuló és 2 pedagógus vett részt (Bartha Dénesné, Tisza Zsuzsanna).

Megvalósítás ideje: 2013. május-június

A pályázatunk célja: matematikából tehetséges tanulók felkészítése, velük való foglalkozás, melyek segítik a természettudományos, matematikai és muszaki kompetenciák elmélyítését, elsodlegesen a muszaki-természettudományos logikájú, gyakorlati tapasztalatokra építo gondolkodás és problémaérzékenység-megoldás fejlesztése révén. A foglalkozások során alkalmazzuk a dúsítás, a gyorsítás és a differenciálás módszereit.

A feladatokat nem a törzsanyagban tanultak alapján határoztuk meg, hanem az alapján, hogy minél jobban segítsék a 15-16 éves tanulók (9. és 10. évfolyamos) természettudományos, matematikai és muszaki kompetenciák elmélyítését, elsodlegesen a muszaki-természettudományos logikájú, gyakorlati tapasztalatokra építo gondolkodás és problémaérzékenység-megoldás fejlesztését és a gyakorlati tapasztalatokra épülo gondolkodást.

A kiválasztott tanulók tanórán kívüli foglalkozás keretében 2013. május-júniusban heti 4-4 órában, valamint egész napos foglalkozások keretében korszeru digitális eszközökkel (interaktív tábla, matematikai szoftver) elsosorban a természettudományos, matematikai és muszaki kompetenciák elmélyítését felhasználva a korábbi évek, ehhez a korosztályhoz tartozó matematikai versenyfeladataival foglakoznak tematikus felbontásban. A pályázat keretén belül lehetoségünk volt Budapesten látogatást tenni az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában és a Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika tagozatának munkájába is betekintést nyerhettünk.

A nagyon jó hangulatú és felejthetetlen élményt nyújtó tanulmányút keretében ellátogattunk a Csodák Palotájába.