A projekt azonosítószáma: NTP-MTTD-20-0210

A projekt címe: Környezetünk a matematika tükrében

Kedvezményezett: „A Tehetségért – a Zrínyiért” Alapítvány

Elnyert összeg: 1.285.000 Ft

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.09.01. – 2021.06.30.

A projekt vezetője: Bartha Dénesné

Szakmai segítő: Váradi Hajnalka

A felfedezési tapasztalatokat nyújtó matematika tehetséggondozó program a sokszínű élménypedagógia szakkör lehetőségeit kiaknázva, több tudományterületet átölelő komplex gondolkodást elősegítő, gazdagító foglalkozásokat takar matematikából tehetséges tanulóknak. A tanórán kívüli interaktív foglalkozásokon rendszereződnek ismereteik, új szemszögből ismerhetik meg az őket körülvevő világ matematika hátterét, kiegészítve két napos tanulmányi úttal és legalább 2 perces rövidfilm készítésével.

Célja az embert körbevevő világ élményközpontú megismerésével a diákok logikai-matematikai tudásának gazdagítása matematikai feladatokon keresztül. A tananyagon túlmutató témák megismertetésével felkeltsük az érdeklődésüket, tágítsuk látókörüket.Bővüljenek a tehetséges diákok matematikai és más tudományos ismeretei. Matematikai feladatokon keresztül ismerkedjenek meg az ember alkotta vivmányokkal. Lássák összefüggéseiben a környezeti hatásokat. Szerezzenek közvetlen -köznapi tapasztalatokat a kétnapos tanulmányi úton. Vegyék észre, hogy ámbár külön tanulják a tantárgyakat, de azok összefonódnak, egymást erősítik. Egy meglévő ismeretet milyen széleskörűen alkalmazhatnak. Szerezzenek aktív cselekvő tapasztalatokat. Legyen lehetőségük tehetségük kiaknázására.