14) KONZORCIUMI PÁLYÁZATOK

 

Második éve veszünk részt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nyertes pályázatán mint partneriskola. Idén a SZÍ-NE-JA-VA TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0233 pályázat keretén belül négy blokkból álló az egész tanévet átfogó színházi irodalmi eseményeken, rendezvényeken van lehetőségük a diákoknak részt venni.

1. Heti szakkör keretein belül 12 alkalommal beszédtechnika órát tart Horváth Sebestyén Sándor a Móricz Zsigmond Színház színésze.

2. Rendhagyó irodalomórák keretein belül:
a) Színháztörténeti óra: Illyés Ákos
b) Nézőképző játékos óra: Horváth László Attila
c) Drámaépítő-színmű olvasó óra: Rák Zoltán
d) Vers-játék és a költő irodalomóra: Vaszkó Bence
Mindannyian a Móricz Zsigmond Színház színészei

3. Iskolaszínház: egy alkalommal az iskola falain belül tekintik meg a diákok Moliére Tartuffe című művét.

4. Tasnádi István Kokainfutár
a) A darab bemutatását megelőző héten színészek egy úgynevezett előkészítő órán beszélnek a diákokkal az adott műről.
b) Diákok megtekintik a Krúdy Kamarában a színművet.
c) A mű megnézése után pár nappal színészekkel együtt a diákok feldolgozzák a látott darabot.

„Művészet és személyiség”

a Krúdy Gyula ArtMozi és Rendezvénycentrum művészeti kompetencia fejlesztő programjai Nyíregyháza közoktatási intézményeiben

TÁMOP -3.2.3-09/2-2010-0014

A Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum sikeresen pályázott a TÁMOP -3.2.3 támogatási konstrukcióban. A pályázat kiírója a Nemzeti FejlesztésiÜgynökség. A program az ÚjMagyarország Fejlesztési Terv része.

A projekt megvalósításának időtartama: 2010. december 1. – 2012. július 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nyíregyháza Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolái és középiskolái a törvény adta lehetőségek keretei között szervez tehetséggondozó, felzárkóztató, egyéni fejlesztő foglalkozásokat, ezek azonban nem elegendőek, a nagyon magas osztálylétszám miatt kevés idő jut az egyéni foglalkozásokra, képzésekre. A magyar közoktatás eredményességét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések tanúsága szerint diákjaink jelentősen elmaradnak az OECD országok tanulóinak élvonalától az alkalmazásképes ismeretek használata tekintetében. A vizsgálatok eredményeként bebizonyosodott, hogy az intézmények közötti minőségi különbségek erőteljesen meghatározzák a gyermekek egyéni teljesítményét és ezáltal a társadalmi kohéziót gyengítik. A program a közoktatás jelenlegi negatív vonásain segít új formáival, új eszközeivel.

A projekt középpontjában a nem formális és tehetséggondozó programok szerepelnek, amelyekbe összesen 396 fő tanuló kerül bevonásra. A 3 kiválasztott iskolában (Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Intézmény, Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium) fotó, videó és képzőművészeti szakkörök indultak. Képzőcsoportonként 4 félévben minimum 8 főnek nyújtanak ingyenes szolgáltatást, tehetséggondozásban csoportonként további 4 fő fejlesztése történik meg. Megvalósításra kerülnek a csoportok munkáját bemutató helyi programok, kiállítások, három 6 napos tábor, a projekt tevékenységeiről szakmai kiadványban adnak majd számot és a programot egy fesztivál zárja majd.

A projekt további két közművelődési szakember továbbképzésével egészül ki.

A projekt eredményeként nőni fog a közoktatási intézmények képzésének hatékonysága, a nem formális tanulás elismerése a város közösségeiben.

Iskolánkban január elején indultak el a szakkörök, melyeken a diákok nagy érdeklődéssel vesznek részt és megpróbálják a szakmák alapjait elsajátítani.

A szakkörök vezetői:

Video szakkör: Miló Mihály (a Nyíregyházi Televízió vezető operatőre, rendezője (HSC, HSD)

Foto szakkör: Boros György (fotóművész – Jósa András Múzeum, Nyíregyháza)

Képzőművészeti szakkör: Ágoston Ildikó (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium ének-rajz szakos tanára)