A Zrínyi Ilona Gimnázium új Arany János Kollégiumának átadásakor egy gyönyörű könyvtárat is kaptak a kollégium diákjai és dolgozói, melynek feltöltése még jelenleg is folyik. Sok iskola megirigyelhetné a praktikus berendezést, a nagy teret, az ízléses dekorációra lehetőséget biztosító felületeket.

A polcfeliratokat kis vicces ábrákkal tettem emberközelibbé. Nem a hagyományos könyvtári légkör megteremtése a célom, hanem hogy a gyerekek otthonosan érezzék magukat, nem kérem, hogy csend legyen, kivéve, ha egyéni tanulás folyik, elvégre hét közben ide jönnek haza, itt már oldottabb, barátibb viszonyokat kell teremtenünk, hogy bizalommal fordulhassanak felénk.

Az állomány alapját a gimnáziumból kikerült fölöspéldányok képezik, de sok könyvet kaptunk ajándékként is. A tervszerű állománygyarapítás azonban sürgető feladatnak bizonyult. 2009 végén erre is sor kerülhetett, így mára már használható, tankönyvekkel, kézikönyvekkel, szép- és szórakoztató irodalommal megfelelően ellátott könyvtár áll rendelkezésre.

A kézikönyvtárat pályázatokból, könyvkiadók ajándékaiból és vásárlásból sikerült elfogadható mennyiségűre bővítenünk, az iskolában tanult valamennyi idegen nyelvhez tudunk szótárakat biztosítani, valamint a magyar nyelv tanulásához is elegendő dokumentumunk van. Ezeknek a megfelelő, rutinszerű használata az egyik vesszőparipám: ha valami után keresgélünk a diákokkal, mindig „becsempészek” egy kis szótárhasználatot is, mert meggyőződésem, hogy amellett, hogy jelentősen bővíti az általános műveltséget, érettségin, illetve a nyelvvizsgákon nagy segítséget jelent, ha diákjaink tudják, hogy melyik kézikönyvben mit találhatnak, és hogy mi módon is kell abban keresni. Ugyanis pl. manapság már nem egyfajta szótár létezik, több kiadónak is van kiválóan használható nyelvi szótára, de mindegyikben egy kicsit másképp kell eligazodni. Törekszem arra, hogy teljesen természetessé váljon a térképek, a Magyar Értelmező Kéziszótár napi használata, nemcsak a kötelező munka során, hanem a kíváncsiságuk kielégítésére, vagy egy kötetlen beszélgetés keretében felmerülő probléma megoldására is.

A tankönyvek kérdése még egy könyvtáros számára is kemény dió. Újabb és újabb kiadások jelennek meg követhetetlen mennyiségben. Igyekszünk minden nálunk használt tankönyvből és segédkönyvből napra készen állni.

*Kötelező és szépirodalomból a legjobb az ellátottságunk, köszönhetően a múlt év végi beszerzéseknek, amit egy iskolai könyvtár állománya megkíván, minden megtalálható.

Úgy gondolom, hogy itt a kollégiumban létjogosultsága van a szórakoztató irodalomnak is, így vettem a „bátorságot” és, közvélemény-kutatás és némi minőségi szűrés után, beszereztem ebből a műfajból is. Azóta a könyvtár látogatottsága megugrott, olyan gyerekek is rendszeres látogatók, akiket a tavalyi évben nem láttam.

A szakirodalom beszerzését a magas árfekvés nehezíti, e téren még van mit pótolni, különösen a történelem értelmezése változott meg gyökeresen, amely még nem tükröződik az állomány összetételében.

Múlt év végén új számítógépeket kaptunk, s még egy pályázat eredményeképp várunk is, amelyek szintén megnövelték a könyvtár népszerűségét. Versenyekre, dolgozatokra rendszeresen készülnek itt a gyerekek, s igen jó, termékeny légkör kezd kialakulni.

A legutóbbi sikeres pályázatunkból rengeteg érdekes olvasmányhoz jutottunk: folyóiratokhoz, a legkülönbözőbb témában, így mindenki talál az érdeklődésének megfelelőt. Az egy-két éve még oly üresen tátongó polcok kezdenek megtelni, a könyvtár kezd lakályossá válni, s a cél közelebb kerülni: Élet van a levegőben. Rengeteg feladat vár még ránk, több témában is lehetőséget látok a gyerekek fejlesztésére a könyves környezetben, például az illemtan, a környezetvédelem, a zene területén. Az önfejlesztés igényét szeretném megalapozni, ahogy Johann Gottlieb Fichte írja:

„Senkit sem művelnek, mindenkinek önmagát kell művelnie. Minden pusztán passzív magatartás egyenes ellentéte a kultúrának; a tanulás, a művelődés öntevékenység által valósul meg és az öntevékenységet célozza meg. A kultúrának tehát semmilyen tervét nem lehet olymódon lefektetni, hogy annak elérése szükségszerű lenne; a terv a szabadságra hat és a szabadság használatától függ.”

Tóthné Hajdu Zsuzsa
biológia-könyvtár szakos pedagógus
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza