Összesített vélemény

Huszárné Kádár Ibolya Igazgatónő vezetői pályázatáról

 

A 2018.04.23-án megtartott véleményező nevelőtestületi értekezleten lezajlott szavazás eredménye:

A megjelent 69 fő által leadott 69 érvényes szavazatából a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztás ellátására Huszárné Kádár Ibolya által benyújtott vezetői programját és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit

támogatta: 67 fő

nem támogatta: 2 fő.

Tehát a pályázó vezetői programját a nevelőtestület 97%-ban támogatta.

 

A 2018.04.23-án megtartott véleményező alkalmazotti értekezleten lezajlott szavazás eredménye:

A megjelent 89 fő által leadott 89 érvényes szavazatból Huszárné Kádár Ibolya vezetői megbízását

támogatta: 83 fő

nem támogatta: 6 fő.

Tehát a pályázó megbízását az alkalmazotti közösség 93%-ban támogatta.

 

Huszárné Kádár Ibolya Igazgatónő vezetői pályázata tartalmas, jól szerkesztett, megjelenési formájában is esztétikus, kiterjed az iskolai és a kollégiumi élet minden szegmensére. Reálisan látja az intézmény helyzetét, szerepét, jövőjét a közoktatásban.

A pályázatban a Zrínyi arculatát szem előtt tartva, motiváló légkörben, konstruktivista pedagógiai szemléletben, módszertani igényesség tükrében, sokrétű helyzetelemzést bemutatva, egy sokdimenziós fejlesztés körvonalazódik. Ezt igazolja az eredményekkel bizonyított pedagógiai növekedési dinamika. Egy innovációra orientált pályázatot ismerhettünk meg, egy mögötte álló innovációra orientált tantestülettel. A kitűzött céljai teljes mértékben összhangban vannak az iskolai dokumentumok elvárásaival, a megkezdett irányvonalakkal. Bár, a program teljes megvalósíthatósága feszegeti a nevelőtestület és a diákok teherbíró képességének határait.

Kiemeli a pályázat a módszertani lépésváltás szükségességét. Az iskolában a mentori, a kollégiumban a patronáló attitűd módszereit, amely magában foglalja a tanulók humán szükségleteit, nevelési igényeit. Erre azért is szükség van, mert a családok sok esetben sajnos nem töltik be funkciójukat. Támogatjuk törekvését a teljes állású iskolapszichológus foglalkoztatására, aki az egyre növekvő számú, beavatkozást igénylő estek megoldásában segítene. Hasznos lenne a kollégiumhoz hasonló estemegbeszélések bevezetése is.

Igazgatónő fontosnak tartja, hogy a Zrínyi az oktatási, nevelési feladatok mellett egyfajta társadalmi, szociális missziót is ellásson, amire a megyében nagy szükség van. Ezen a területen fokozni érdemes a diákok én- és önismeretét, amely segíti céljaik elérését, pályaválasztásukat. Fontosnak tartjuk, hogy olyan – manapság nélkülözhetetlen – készségek fejlesztését is támogatja, mint a pénzügyi tudatosság, vállalkozói ismeretek, környezettudatosság, vagy kommunikációs technikák.

A demotiváltság területén valóban sok a tennivaló, bár sokszor nehéz összeegyeztetni az emelt szintű tantervi követelményeket az élménypedagógia eszköztárával, időigényességével. Támogatnánk azokat a terveket is, melyek a pedagógiai asszisztensi munkakör bevezetésére és az oktatást segítő tárgyi feltételek javítására vonatkoznak.

Az igazgatónő céljai, törekvései közül fontosnak tarjuk, hogy nagy gondot fordít az épületek külső és belső állapotának megőrzésére, szépítésére, otthonosabbá tételére.

A pályázat a pedagógiai tér tág értelmezésében is alapos, hisz a pedagógiai folyamatnak nemcsak a belső környezetére és a közvetlen külső nevelési környezetre összpontosít, hanem a testvériskolai kapcsolatokra, az AJTP iskolai közösség intézményeire is.

A pályázó eddigi tevékenysége során már bizonyította elkötelezettségét az iskola, az oktatás, a nevelés, a tanulók és a dolgozók iránt.  A pályázatban foglaltak mindennapi gyakorlatát tükrözik, melynek egyik alapelve a 100 esztendő alatt megteremtett időtálló értékek megőrzése és a jelen kihívásaira átgondolt és kivitelezhető stratégiákkal történő reagálás. Igazgatónő személye igazi összekötőkapocs a múlt, a jelen és a jövő generációja között. Kiemelnénk személyes példamutatását, munkabírását, nyitottságát, szakmai tapasztalatát, alma matere iránti elkötelezettségét, hivatástudatát, kreativitását, kitartását, jó szónoki képességét, szociális érzékenységét és empatikus képességét, mely tulajdonságok alkalmassá teszik a vezetői poszt betöltésére és mindenkire ösztönzően hatnak. Figyelemreméltó az a bátorság, ahogyan a kor változásaira reagál. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben is a megszokott rugalmassággal lép majd fel az új kihívások kezelésére.

Köszönjük az eddigi munkát, reméljük, hogy ez a dinamizmus a következő évekre is megmarad, és azt, hogy az elképzelései a megvalósíthatósággal párosulnak.

 

A leadott jegyzőkönyvek alapján megállapítottuk, hogy minden véleményre jogosult – azaz a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és az összes szakmai munkaközösség – egyöntetűen Huszárné Kádár Ibolya pályázó vezetői programját 100%-ban támogatják.