Hibrid oktatás

 

Egy adott intézményben tanítási szünetet az Oktatási Hivatal, tanrenden kívüli digitális oktatást az operatív törzs rendelhet el. Ez vonatkozhat csak a karanténban lévő osztályokra, súlyos esetben az intézmény egészére.

A tantermen kívüli digitális oktatás kezdetét és végét szintén az operatív törzs határozza meg.

A tanár a hatósági karanténban egészségi állapotától függetlenül nem tanít!

A hatósági karanténban lévő osztály valamennyi egészséges tagja kötelezően vesz részt a munkában!

 

 1. Ha a tanár van hatósági karanténban:
 • az iskolában lévő osztályokban a pedagógusok terhelhetősége függvényében törekszünk a szakszerű helyettesítés megoldására.
 • a karanténban lévő osztályokban helyettesítjük. A helyettesítés módja: a tanóra napján KRÉTÁN átküldött tananyag.
 1. Ha az osztály van karanténban
 • a saját szaktanárok az óra valós idejében tantermen kívüli digitális tanítást végeznek az eddig megszokott 2 platformon keresztül. Ez lehet időzített classroom óra, vagy live discord óra.
 1. Vegyes csoport:
 • a szaktanár az óra napján a KRÉTÁN keresztül átküldi a tananyagot. Lehet kamerás live órát is tartani, de ehhez a csoportban jelenlévők beleegyezése szükséges!

 

A digitális munkavégzés szabályai

 • Az iskolai teendőkkel kapcsolatos kommunikációt minden csatornán 8 és 16 óra között bonyolítsuk!
  A meghirdetett kontakt vagy live órát pontosan tartsuk meg, a bejelentett dolgozatot írassuk meg!
 • Ne szervezzük egymásra az órákat, tartsuk magunkat az órarendhez!
 • A feladatok, számonkérések kitűzésekor konkrét beadási határidőt jelöljünk meg!  A közzétételtől számított min. 24 óra múlva. (Tartózkodjunk a feltételes mód használatától: pl. “Lehet, hogy írunk ebből pénteken.”)
  Az egy adott napra vonatkozó feladatokat egy közlésben szerepeltessük!
 • A diákoknak küldött anyagok tartalmát tekintve ügyeljünk a szerzői jogokra! A diákok által küldött produktumokra is ez vonatkozik.
  A tanároknak, diákoknak egyaránt tilos az egymástól kapott anyagok közlése, engedély nélküli megosztása harmadik személlyel.
 • Csak a Discord, Google Classroom és Kréta felületeket használjuk!
 • A terhelést reálisan és arányosan állapítsuk meg! Kérjünk visszajelzést, a megbízható, szorgalmas gyerekek véleményét  vegyük figyelembe, szükség esetén korrigáljuk!
 • Ha a tanuló a kontakt órán betegség vagy technikai problémák miatt nem tud tartósan – 3 nap – részt venni, a szülő előre jelezze.
  (Ezt az elvárást az osztályfőnökök küldjék ki a szülőknek!)
 • Ha egy tanuló háromszor marad jelzés nélkül távol a live óráktól, vagy a feladatokat nem küldi határidőre vissza, akkor a szaktanárok jelezzenek az osztályfőnököknek, a szülőknek a Krétán keresztül. Kritikus esetekben, az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató hivatalos levélben hívja fel a szülő figyelmét a lehetséges jogkövetkezményekre.
 • Az előre kitűzött feladatok (esszék, fogalmazások, feladatlapok) határidőre történő beadása kötelező. A határidő után beadott feladatokat a tanárok javítás nélkül elégtelenre értékelhetik.
 • Ha a tanuló szóbeli számonkérésről a tanárával történt előzetes egyeztetés nélkül távol marad, elégtelen osztályzatot kap.
 • Három késedelmesen leadott vagy be nem küldött házi feladat elégtelen érdemjeggyel értékelhető.

Az átállás zavartalansága érdekében kérem, hogy valamennyi pedagógus hozza létre az új csoportjai számára a megfelelő fiókokat!

 

Határidő: 2020. szeptember 20.