Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

Azokat a nyolcadikos tanulókat, akik jelentkezési lapot nyújtottak be hozzánk a haladó angol tanulmányi területre (0001), szeretettel várjuk a szóbeli meghallgatásra.
Külön értesítést erről nem küldünk.


A szóbeli vizsga időpontja: 2024. március 04. (hétfő) 12.00 óra
Helyszín: a gimnázium épülete. A terembeosztás az első emeleten a titkárság előtt tekinthető majd meg.

Felvételi pótnap: 2024. március 06. (szerda) 14.00 óra.
Ez az időpont akkor vehető igénybe, ha a tanuló beteg, ezt orvosi igazolás bizonyítja vagy ha más intézményben vizsgázik ugyanebben az időpontban. Kérjük, jelezzék március 04-ig telefonon (42/500-567) vagy e-mailben
(zrinyigimn@gmail.com), hogy a tanuló a pótnapon fog megjelenni! Jelezzék azt is, ha a tanuló március 04-én csak késve tud megjelenni másik intézménybe való felvételi miatt!

Tisztelettel:

Nagy Andrea
igazgatóhelyettes