21) ERŐSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA

 

2009. december 08-án az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet döntése alapján iskolánk elnyerte az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet.

Ez a cím azoknak az általános és középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat. Az intézményi erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság” stratégiát dolgoznak ki és működtetnek.
Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím adományozása kapcsolódik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) működéséhez, különös tekintettel az általa „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” címmel, magyar részvétellel is végzett rendszeres nemzetközi kutatásaihoz, valamint az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (az OGYEI) szakmai-pedagógiai tevékenységéhez és az OECD által életre hívott iskolaépítési program, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált öko-iskolai mozgalom nemzetközi dokumentumai által népszerűsített tapasztalataihoz, hazai eredményeihez.