13) „EMLÉKEINK A JÖVŐ ZÁLOGA „

 

A Holocaust Emlékközpont a TÁMOP – 3.2.11/10/1/KMR/2010-0059 számú projekt keretében együttműködésre kérte fel iskolánkat. A körülbelül 10 órás szakkör célja a tanulók történeti, helytörténeti tudásának bővítése, más népek és kultúrájuk megismerése, egymás elfogadásának, a toleráns gondolkodás alapjainak, a civil és felelős állampolgár attitűdjének kialakítása, az ismeretszerzés szabadidős tevékenységi formáiban való jártasság megszerzése.

A célokat változatos tevékenységi formában kívánjuk megvalósítani: szakköri óra, terepmunka, interjúkészítés, látogatás a budapesti Emlékközpontban.

A legjobbakat egy tartalmas nyári táborra is várják a szervezők! A projektben való részvétel nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen a Tiszántúlról egyetlen iskolát kértek fel a közreműködésre.

Érdeklődni Kobzos István igazgatóhelyettes úrnál lehet!