A projekt azonosítószáma: NTP-KNI-20-0035

A projekt címe: „Ember ezt hogy tehette?” –  a zsidóság és a Holokauszt

Kedvezményezett: „A Tehetségért – a Zrínyiért” Alapítvány

Elnyert összeg: 1.250.000 Ft

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.09.01. – 2021.06.30.

A projekt vezetője: Szűcs Róbert

Szakmai segítő: Kobzos István

A komplex tehetséggondozó program során a történelmet szerető diákok részére tanórán kívüli interaktív tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. A műhelymunkák fő témája a zsidóság élete a 20. században és a Holokauszt. A program lényege a toleranciára nevelés és az érzékenyítés. A pályázati program során rendszereződnek ismereteik és új megvilágításokból dolgozhatják fel a témát. Két napos tanulmányúton vesznek részt a témával kapcsolatban, kisfilmet, minikutatást és tablókat készítenek.

A program célja a tanulók szemléletének és történettudományi ismereteinek tágítása, a történelem tantárgy népszerűsítése, az elméleti ismeretek rendszerezése, motiválás, 20. század történeti mini kutatás, kutatásmódszertan megismerése, hálózati tanulás, illetve a program lehetőséget biztosít a diákoknak kreatív ötleteik megvalósítására a program végén produktumaik, bemutatóik megismertetésére az iskola tanulóival, tanáraikkal. Cél, hogy speciális modern kori történeti, ill. egyéb, a tananyagon túlmutató témák megismertetésével felkeltjük az érdeklődésüket, bővítjük tudásukat, tágítjuk látókörüket. Cél, hogy a zsidóság történetén, témáján, életmódján keresztül toleranciára neveljünk, érzékenyítsünk és megismertessük objektívan az emberiség egyik legnagyobb tragédiáját a Holokausztot. Alapvető céljaink: objektivitás, kritikus gondolkodásra nevelés, zsidósággal szembeni sztereotípiák lebontása. Élményszerűen új ismereteket szerezni, a zsidó vallás és kultúra megismerése, megértése.