Csoportos tehetségsegítő tevékenység megvalósítása II. – OPER-14419


A projekt azonosítószáma: OPER-14419

A projekt címe: Csoportos tehetségsegítő tevékenység megvalósítása II.

Kedvezményezett: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Elnyert összeg: 300.000 Ft

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.01.01. – 2018.04.30.

A projekt szakmai résztvevői: Bartha Dénesné, Kobzos István

 

A projekt során két szakköri tevékenység valósul meg (16-16 órában):

  1. Tananyagon kívüli protestáns vallástörténeti ismeretek elsajátítása. Elősegítjük a tanulók közösségi beilleszkedését, a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását. Ehhez a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárásokat használunk. Főbb célkitűzéseink: az egyetemes és a magyar reformáció értékeinek az ismerete, valamint a vallási és értékrendbeli sokféleség és a kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása. Célcsoport 15 fő 9.-12. évfolyamos tehetséges diák.

 

  1. Matematikából tehetséges tanulók természettudományos logikájú, gyakorlati tapasztalatokra építő gondolkodásának fejlesztése. A valóság eseményeinek modellezéséhez szükséges képességek továbbfejlesztése a tények, jelenségek, folyamatok sokoldalú elemzésén keresztül. A tanulók matematikai tudásuk ismeretében meglássák, megértsék és megmagyarázzák azokat a drámai jelenségeket, amelyek a közutakon közlekedőket érheti. Célcsoport 15 fő 9.-10. évfolyamos tehetséges diák.

 

További tanórán kívüli megvalósuló tevékenységek:

  1. Nyílt filmklub keretében a Napfény íze című film megtekintése. A film remek lehetőséget teremt arra, hogy a magyar zsidóság történetének több korszakát is megismerjék a tanulók. A felvetődő erkölcsi-történelmi kérdések megbeszélésével fejleszthetjük a diákok erkölcsi ítélőképességét, tudatosíthatjuk az értékválasztás fontosságát. A filmes eszközök megbeszélése hozzájárul a médiatudatosság kialakulásához, az esztétikai kompetencia fejlesztéséhez. Bevonni kívánt diáklétszám: 20 fő

 

  1. Műhelybeszélgetés: A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont programjának kipróbálása a Jókai Mór Református Általános Iskolában. Tehetséggondozás intézményesített formái – tehetségszűrés – pilot programok kipróbálása. A beszélgetés célja, hogy a Jókaisok Tehetségpont által végzett tehetségkutató és – gondozó munka tapasztalatait átadják a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium tehetségfejlesztéssel foglalkozó pedagógusainak. Bevonni kívánt létszám: 20 fő