Arany-serleg – A junior tudásgazdálkodás megteremtése a kortárs tanulás révén

 

A projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.4-17-2017-00006

Konzorciumvezető: Területi Művelődési Intézmények Egyesülete

Konzorciumi tagok: Nyírség Könyvtár Alapítvány és TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítvány

A projekt megvalósításában együttműködő iskolák:

  • Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyháza
  • Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola, Fényeslitke
  • Kisvárdai Vári Emil Általános Iskola, Kisvárda

A Zrínyi Ilona Gimnázium részéről a programban részt vevő szakmai megvalósítók:

  • Máté Tóth Attila
  • Nagy Andrea
  • Bihariné Vas Adrienn
  • Szűcs Róbert

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.05.01. – 2020.04.30.

A projekt célja, hogy két általános iskola és a szomszédos, az ország egyik legeredményesebb középiskolája hátrányos helyzetű célcsoportjának összefogásával, innovatív, már kipróbált, komplex módszertan segítségével olyan adaptációs kísérletet valósítsunk meg, amely a kifejlesztett kortárs tanulás révén konkrét megoldásra váró problémákra keresi a szolgáltatási rendszerek logikájába illeszthető új válaszokat.

A képességeken, tapasztalati megismerésen alapuló, nem lexikális tudással való gazdálkodás azt a célt szolgálja, hogy az iskolán túli világban a felnőtté váló új nemzedék saját kompetenciáinak maximalizálásával, minden célcsoporttag esetében egyedi értékkel, a saját életkorához, megélt és feldogozott helyzeteihez, megtanult ismereteihez képest a leghatékonyabban és legeredményesebben boldoguljon. Az eszköz az egymástól tanulás: az a tézis, hogy nem a pedagógus mondja el/mutatja meg, vagyis tanítja meg az adott tananyagot, ahogy az a tantermi oktatásban, sőt az informális tanulási módszerek esetében is működik, hanem a gyerekek egymástól tanulnak, a módszer révén a pedagógus csak az indirekt tanulási forma kereteit, lehetőségét teremti meg. A projekt folyamán az elemi iskolák (Kisvárdai Vári Emil Általános Iskola és Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola) és a pár kilométerre fekvő, országos hírű középiskola (nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium) bevont tanulói az első évben csak saját környezetükben, egymástól tanulnak, a második évben pedig a két célcsoport munkája, tanulási formája összekapcsolódik és közösen zajlik. Így válik lépésről lépésre elérhetővé az egymástól tanulás magasabb szintje, ahol mindkét célcsoport, a hivatalosan gyengébb felső tagozatos tanulók az általuk a koruk és a tanulmányi eredményeik miatt is tisztelt gimnazistáktól éppúgy tanulhatnak, mint ahogy az értelmi és érzelmi képességek egyedi szintű fejlődése a középiskolás tanulók esetében is megvalósul, a szociális mikroközösségi együttes munka révén, tehát a nyíregyházi gimnazisták is tanulnak az általános iskolásoktól.

 

A projekt három fő tanulási módszertani alapeleme:

– Digitális Játéksuli: a kiscsoportos vizuális pályaorientációs munka,

– Társas-játék: a költészeti alkotásokat felhasználó verspedagógia,

– Harmónia: a folklórt is alkalmazó zenepedagógia.

 

Az egyedi képességeket előtérbe helyező, közösségi nevelési forma kialakuló egyéni tudásbázisainak gyakorlati hasznosítását, praktikus felhasználását, vagyis a tudásgazdálkodást segít elsajátítani az adaptációs projekt, amelynek központi eleme az egymástól tanulás („kortárs tanulás”), s ennek egyaránt következménye az egyéni érvényesülés, és a csapatszellem, a közösségi integráció képessége.