Sir Lászlóné Fodor Filoména visszaemlékezése az Angolkisasszonyok Nyíregyházi Római Katolikus Leánygimnáziumában töltött diákéveire (1930-1941)

Idén, 2022. május 22-én hunyt el a „legidősebb Zrínyis”, iskolánk egyik elődintézményének kitűnő tanulója. Szeptember 26-án töltötte volna be életének 99. évét. Egri otthonában 95 évesen született írásával emlékezünk rá, az egykori diákokra és tanárokra, a régi Nyíregyházára.