Járványügyi

INTÉZKEDÉSI TERV

a 2020/2021. tanévre a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
és Kollégiumban

 

Jogszabályi háttér:

·         Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 

Hasznos linkek:

 

Kapcsolat:

 • Ingyenesen hívható zöld számok:
  06-80-277-455
  06-80-277-456
 • vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
 • koronavirus@1818.hu
 • Népegészségügyi Központ/Járványügy: 42 501 008
 • Jósa András Kórház: 42 599 700
 • Egészségügyi Alapellátás: 42 461 215
 • Gyermekorvosi rendelő (Kollégiumok) Dr. Kocsi Klára, 42 402 102

 

Díjmentes PCR-mintavételi intézmények listája listája:

 • https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/785-tanulok-cov-2-teszt?Itemid=135

Díjköteles PCR-teszt pontok Nyíregyházán: (Telefonos egyeztetés!)

 • 4400 Nyíregyháza Bujtos utca 15. 36 703 497 053
 • 4400 Nyíregyháza Hatzel tér 1 06 30/593-0989
 • 4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 38.  42/512-222

 

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

 

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is.

 

 

1.        FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 • A gimnázium és a kollégiumok valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.

 

 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet

 

 • A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja:
 • augusztus 26.
 • Részt vesznek az ellenőrzésben: Huszárné Kádár Ibolya, Máté Tóth Attila, Szűcs Róbert, Dózsa Józsefné, Simon Lajosné
 • Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül
 • A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök rendelésének határideje:2020. augusztus 24.

 

1.4.  A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából az osztályfőnöki munkaközösség 2020. szeptember 04-ig ügyeleti rendszert dolgoz ki. Ennek működtetésében részt vesz a gimnázium valamennyi pedagógusa. Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás koordinálása.

 

1.5.  2020. szeptember 01-ig mindkét kollégiumban a kollégiumvezetők kialakítják az egészségügyi elkülönítő szobákat. (2-2)

Gimnáziumi riasztás esetén a Széchenyi utcai kollégium elkülönítőjét használjuk.

 

1.6.  2020 augusztus 26. mindkét gondnok elkészíti az épületek módosított takarítási rendjét, mely magában foglalja a takarítónők munkaidejének módosítását is. (1-es számú melléklet)

 

 

2.        AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1.  A tanítási órákat, a kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

 

2.2.  Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

 

2.3.  A szülő köteles az iskolát írásban (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az erről szóló körlevelet valamennyi szülő megkapja.

 

2.4.  A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a vezetőség valamelyik tagját, lehetőség szerint az intézményvezetőt.

 

2.5.  Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

 

2.6.  Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 

2.7.  Ugyanakkor lehetnek olyan zárt térben zajló iskolai/kollégiumi rendezvények, ahol az iskolavezetés valamennyi résztvevő számára előírja a maszk kötelező és szabályszerű használatát. Saját steril maszkról a résztvevőknek kell gondoskodni. A maszkok átadása tilos!

 

2.8.  A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ennek érdekében a folyosók pihenőpontjait ritkítjuk.

 

2.9.  Mivel a védőtávolság a közösségi terekben nem tartható be, így az iskolába való belépéstől kezdve a folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

 

2.10. A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

 

2.11. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

 

2.12. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket megtervezzük. A kivitelezés idejét, módját a járványügyi helyzetnek megfelelően módosíthatjuk. Szervezési elvek:

 • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 • zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
 • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása
 • lehetőség szerint online megoldások (nyolcadikos tájékoztató, nyílt nap, október 23.)

 

2.13. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Szervezés előtt írásban kell kikérni a szülők véleményét. Az osztálykirándulások tervezett napja: 2020. szeptember 11.

 

2.14. A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnöki munkaterv tartalmazza, annak idejét, helyét, a kísérő tanárok személyét az intézményvezetővel kell egyeztetni. Javasoljuk inkább a 2. félévre áttenni.

 

2.15. A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatjuk meg.  A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. Ha a személyes jelenlét mellett döntünk, csak gyermekenként 1 szülő jelenjen meg.

 

2.16. Tanítási időben, 15 óráig az épületben csak a tanulók és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak.

 

2.17. Külsős személyek csak szükség esetén, lehetőleg egyeztetett időpontban jöhetnek be.

 

2.18. Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés – és az iskola teljes területén – maszkhasználat kötelező.

 

2.19. Az irodákba csak maszkban lehet belépni. A tanulókat kérjük, hogy hivatalos ügyeiket-a nyári gyakorlatnak megfelelően-inkább e-mailben illetve a KRÉTA-rendszeren keresztül intézzék. Az esetleges óracserékről, helyettesítésekről tájékozódjanak a KRÉTA felületén.

 

2.20.A kollégiumok területén idegeneknek tartózkodni tilos!

 

3.        EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1.  A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi osztályfőnök, kollégiumi csoportvezető köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra vonatkozó pontjait. A szaktanárok segítségével vegyék át újra a helyes kézmosás lépéseit, a maszkhasználat szabályait (beleértve az eldobást is!), az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés fontosságát stb.

 

3.2.  Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsen.

 

3.3.  A gimnázium első és hátsó bejáratánál a gyors belépés érdekében több fertőtlenítő pontot alakítottunk ki. a kollégium felőli bejáratnál is biztosítjuk a fertőtlenítés lehetőségét.

A fertőtlenítők használatát a reggeli érkezésnél a portás és az ügyeletes tanár ellenőrzi.

A járványügyi helyzet alakulásának függvényében az épületbe való belépés feltétele lehet az érintésmentes lázmérés is. Ennek elrendelése az intézményvezető feladata.

 

3.4.  A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők használatát.

 

3.5.  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen szükség esetére kis kézfertőtlenítő, maszk és papír zsebkendő.

 

3.6.  A napközbeni fertőtlenítéseket a délelőttös takarítónő végzi. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

Ellenőrzése a gondnokok feladata.

 

Szaktantermek felületi fertőtlenítése:

 • Fizika szaktanterem: 10-es szünet
 • Kémia szaktanterem: 11-es szünet
 • Biológia szaktanterem: 12-es szünet
 • Öltözők: 10.10-es órában.

A szaktantermeket az informatika kivételével ne zárjuk, hogy megakadályozzuk a folyosói tömörüléseket.

 

3.7.  Az informatika termekben a használt felületek fertőtlenítését óra végén a tanulók végzik el. Az ellenőrzés a szaktanár feladata.

 

3.8.  Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az osztálytermekben a szellőztetés a hetes feladata. Az órát tartó tanár az órák végén hívja fel erre a figyelmet!

 

3.9.  A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

3.10. Mindhárom épületünkben lázmérési pontot létesítünk, ahol érintésmentes lázmérővel a tanítási és kollégiumi ellátási időben ellenőrizhető a panaszos tanuló testhőmérséklete. Gimnázium épületében a porta, a Kollégiumok esetében a kollégiumi nevelőtanári szoba lesz a lázmérési pont. Ennek tényét jól látható módon kitáblázzuk.

 

4.        ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1.  Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Ez az üzemeltető feladata.

 

4.2.  Az iskolai büfénél, a menzákon a sorban állásnál fokozottan ügyeljünk a szociális távolság biztosítására!

 

4.3.  A városi szülőket kérjük, hogy inkább csomagoljanak szendvicset, ennivalót.

 

4.4.  A büfénél található mikrosütőt a járvány idejére eltesszük, hiszen annak a szigorúbb egészségügyi elvárásoknak megfelelő használatát nem tudjuk biztosítani.

 

4.5.  A kollégiumi és irodai hűtőkből minden hétvégére ki kell pakolni az élelmiszereket, a fertőtlenítést el kell végezni.

 

4.6.  Az étkezőasztalok könnyebb fertőtlenítése érdekében a textilterítőket levesszük.

 

4.7.  A zrínyisek az ebédelést a menzán csak 12. 45-től vehetik igénybe, addig a Riedens tanulói étkeznek. A START Vállalattal egyeztetve kértem a tanulók térbeli elkülönítése érdekében, hogy az étterem mindkét szintjét használhassuk: földszinten a Riedens tanulói, az emeleten a Zrínyi tanulói, pedagógusai étkezhessenek. A nagyobb biztonság érdekében idősávokat is egyeztettünk: A riedensesek az alsó szinten reggeliznek 6.30-tól 7 óráig, ebédelnek 12.10-től 12.40-ig, vacsoráznak 18.00-tól 18.30-ig. A zrínyisek, illetve a kollégisták étkeznének a felső szinten 7 órától 8 óráig, ebédelnek 12.45-től 15.00-ig, vacsoráznak 18.30-tól 19.15-ig.

 

 

5.        KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1.  A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges. Testhőmérést a pedagógus csak kesztyűben és maszkban végezhet. (3-as melléklet)

 

5.2.  A kollégiumokban lakó tanulók ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak.

A tanulók egészségvédelme érdekében a lakókat a nevelőtanárok naponta kikérdezik egészségi állapotukról, ennek tényét naplózzák. (4-es melléklet)

Az egészségügyi panaszokat, lázat dokumentálják.

 

5.3.  A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót, dolgozót azonnal el kell különíteni, erre az előre kialakított elkülönítési pontok használhatóak.

Az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele: szülő értesítése, egészségügyi alapellátás/ügyelet értesítése. A háziorvos azonnali értesítése a szülő feladata!

 

5.4.  A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. A beteg tanulóval érintkező személy maszkot és gumikesztyűt visel. Étkezésre egyszer használatos eszközök használhatóak, a szemetet dupla, lezárt zsákban lehet a kommunális gyűjtőedénybe tenni.

 

5.5.  Betegség, karantén után a tanuló csak a tünetmentességet, gyógyulást igazoló orvosi papírral térhet vissza a kollégiumba.

 

5.6.  Mivel a Széchenyi utcai kollégiumunkban több intézmény tanulói vannak elhelyezve, így fertőzés esetén a kollégiumvezető haladéktalanul értesíti az érintett intézmények vezetőit.

 

5.7. Külföldi lakcímmel rendelkező tanulók kollégiumi beköltözésével, szünidőről való visszatérésével kapcsolatban az EMMI 2020. augusztus 25-én külön eljárásrendet adott ki.

 

6.        TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1.  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

 

6.2.  Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén teljes időszakára.

 

6.3.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

7.        TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1.  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

7.2.  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

 

7.3.  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4.  Elkülönítés esetén az intézményvezető/kollégiumvezető értesíti az iskolaorvost.

 

7.5.  A tanuló állapotára vonatkozó információkat érzékeny adatként kezeljük.

 

7.6.  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

8.        INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN

8.1.  Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

 

8.2.  Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az operatív törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.

Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 

 1. számú melléklet

 

 

Takarítás módosított ütemterve a járványügyi előírások alapján 2020.08.26-tól a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban

 

Az előírt fertőtlenítőszerek használatával az alábbi felületek napi szinten kerülnek fertőtlenítésre:

 • épületek nyílászárói (ajtók-ablakok kilincsei)
 • tantermek, csoportszobák, berendezései és felszerelései (asztalok, padok, székek)
 • informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad)
 • szobák berendezései, szobákhoz tartozó vizesblokkok (villanykapcsolók, hűtőszekrény fogantyúk, szemetesek, csaptelepek, zuhanyfejek, WC lehúzók,
 • közös használatú helyiségek (TV szobák, teakonyhák, mosókonyha, könyvtár, társalgók) berendezései, felszerelései (TV, mosogató, mikrohullámú sütő, tűzhely)
 • az étteremben reggeli után takarítás – fertőtlenítés, ebéd után ezt a Bencs Iskola takarítói végzik
 • az intézmény dolgozói által használt helyiségek (nevelői, porta, öltözők stb.)
 • a kollégiumhoz tartozó tornacsarnok takarítása folyamatos, fertőtlenítése a használat gyakoriságától függ

A portás a főbejárat fertőtlenítését óránként végzi, szükség esetén azonnal

 

Az általános napi szintű takarítás mellett a következő helyiségek nagytakarítása az alábbi beosztás szerint történik

 

Hétfő: Helyettesítéssel tisztított szobák (3. emeleti és földszinti helyiségek)

Kedd: Közös használatú helyiségek, (TV szobák, könyvtár, társalgók, folyosók, lépcsőház

Szerda: Vizesblokkok tisztítása (vízkőoldással)

Csütörtök: Nevelői és diákszobák nagytakarítása

Péntek: Hűtőszekrények fertőtlenítése

A takarító személyzet munkarendje jelenleg megegyezik a korábbi beosztással, de a járványügyi helyzet függvényében változtatható.

 

 

 1. számú melléklet

 

Légtechnika rendszerek helyes használata

 

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

 • a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák),
 • a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
 • a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
 • nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
 • a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
 • megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

 

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

 • használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
 • a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
 • az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
 • az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
 • ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.

 

 1. számú melléklet

 

Egészségügyi nyilatkozat

 

 

Név: …………………………………………………

 

Osztály:……………………………………………..

 

Az elmúlt 2 hétben járt-e külföldön: igen/nem

 

Mely országban:…………………………………….

 

Találkozott-e az előző két hétben igazolt fertőző beteggel: igen/nem

 

Mért testhőmérséklet:…………………..

 

Vannak-e influenzaszerű tünetei? igen/nem

 

Az intézmény járványügyi intézkedési tervében foglaltakat a közösség és magam érdekében betartom.

 

Egészségügyi panaszok jelentkezése esetén a pedagógust haladéktalanul tájékoztatom.

 

Dátum:………………………..

 

 

Aláírás:…………………………..

Egészségügyi nyilatkozat (letöltés)

 

 

 1. számú melléklet

 

Napi kollégiumi egészségügyi ellenőrzés

 

Csoport neve:                                    

Csoport létszáma:                                     

Napi egészségügyi ellenőrzést végzi:        

Az ellenőrzés időpontja:                   Minden Hétfőtől – Csütörtökig; szilenciumi ellenőrzéskor

 

További információk:

 • Amennyiben a diák a szilencium idején egyéb igazolt elfoglaltság miatt nem tartózkodik még a kollégiumban, az ellenőrzést a kollégiumba való beérkezését követően kell elvégezni.
 • Amennyiben a diák betegség, vagy egyéb távollét miatt nincs a kollégiumban azt is jelölni kell a táblázatban (pl. hiányzó).
 • Az diákok egészségügyi ellenőrzését napi szinten elektronikusan kell vezetni, amit a közvetlen felettes ellenőriz.
 • A hazautazás napján péntek reggel és a vasárnapi visszaérkezéskor egészségügyi panasz esetén a kollégista diák köteles az ügyeletes tanárnak szólni.

 

NAPI KOLLÉGIUMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS –……..csoport

Név 09.01. 09.02. 09.03. 09.07. 09.08. 09.09. 09.10.
  Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés Tünet, panasz van-e? Ha igen, intézkedés