Általános tantestületi dicséretben részesült 9-11. évfolyamos tanulókkal. A kitűnő eredmény mellett legalább 5 tantárgyból külön elismerést kaptak.