Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégiumában.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ 34,35 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően, az intézmény kollégiumában, az akadálymentes bejutást biztosító rámpa kiépítését, és a belső ajtók cseréjét valósíthatta meg, a kollégium 4. emeletének felújítása mellett. Az érintett helyiségek festése, és a belső padlóburkolatok cseréje is megtörtént. A támogatásnak köszönhetően kollégiumi bútorzat beszerzésére is sor került.

Az Európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás elsődleges célja, hogy megteremtse a kollégium lakói számára a hatékony tanulás eszköz és feltételrendszerét, javítsa a kollégista diákok lakhatási körülményeit, hozzájárulva ezzel, hogy a tanulók eredményesen fejezzék be tanulmányaikat a választott iskolában.

A projekt keretében elvégzett munkálatok során kivitelezésre került az intézmény kollégiumába akadálymentes bejutást biztosító rámpa, illetve az épület belső munkálatai során megtörtént a belső, fa ajtók bontása, illetve a padlóburkolat felbontása. A belső helyiségek glettelését és festését követően a falfelületek diszperziós festése következett, amely után az épületben összesen 40 db beltéri nyílászáró beépítése történt. Mindezeket követően megvalósult a padló aljzatkiegyenlítése, melyre nagy kopásállóságú PVC került leragasztásra. A padlóburkolat mellé keményfa lábazat is készült. A minőségi kollégiumi oktatás/nevelés feltételeinek biztosítása érdekében, a támogatásnak köszönhetően a kollégiumi lakhatási körülmények javítását, illetve a lakók komfortérzetét javító bútorok, berendezési tárgyak beszerzésére is sor kerülhetett.

A felújítás eredményeként létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.