B E S Z Á M O L Ó
az M. Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány
2010. évi működéséről

1. Az alapítvány alapadatai

Név: M. Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány

Székhely, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.

Képviselő: Pintér Miklós kuratóriumi elnök

Adószám: 18809110-1-15

Bírósági nyilvántartásba vétel ideje, száma: 2009. november 13.

10.Pk.21.138/1990/10.

Számlaszám: 68200059-10500374

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Máriapócsi Kirendeltsége

 

Az alapítvány céljának rövid leírása:

A célkitűzések között a német nyelv iránt vonzalmat érzők magasabb szintű oktatásban való részesítése, a nyelvtanuláshoz szükséges taneszközök beszerzése, az oktatók és diákok eredményeinek jutalmazása, németajkú iskolákkal való cserekapcsolat elősegítése és címek adományozása is szerepel.

 

2. Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról

Az szja 1%-ának visszatérített összege a 2009. évről: 16.509,- Ft

Kamatbevétel: 169.884,- Ft

Magánszemélytől, vállalkozástól, költségvetési forrásból nem érkezett támogatás.

A támogatásokat 194.155,- Ft összegben németországi tanulmányútra, német vendégek fogadására, díjak adományozására és német nyelvi versenyek támogatására fordította a kuratórium.

Egyéb működési költségek összegei közül az új kuratóriumi tagok aláírási címpéldányai 4.500 Ft-ot igényeltek.

A könyvviteli szolgáltatás ingyenes.

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2010. jan. 1-jén rendelkezésre álló vagyon: 3.419.512,- Ft

Bevételek összesen: + 186.393,- Ft

Kiadások összesen: – 198.655,- Ft

2010. dec. 31-én rendelkezésre álló vagyon: 3.407.250,- Ft

 

4. Az alapítvány tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

Az M. Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány működése a 2010. évben szabályszerű és hatékony volt. A célkitűzések során elősegítettük a német nyelv iránt elkötelezett diákok támogatását, továbbá a gimnázium tehetséggondozó tevékenységét is.

2010-ben az alábbi támogatásokra fordítottuk a befolyt összeget:

Dobák Anna 10. D osztályos tanuló német cserediák fogadására: 15.000,- Ft

Vágner Petra 13. E osztályos tanuló az év németese díjban részesült: 20.000,- Ft

Kovácsné Győri Gabriella tanárnő az év németese felkészítő tanára: 20.000,- Ft

Németországi tanulmányút támogatása: 100.000,- Ft

7-8. osztályos tanulók megyei német nyelvi versenyén kiosztott

könyvjutalmak: 39.155,- Ft

A kuratórium az alapító okirat szerint 2010-ben kétszer ülésezett, április 13-án és december 9-én az alapítvány székhelyén, a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban. A tagok kellő létszámban megjelentek és egyhangúlag hozták meg döntéseiket.

Az M. Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány 2010-ben hatékonyan, sikeresen működött az alapító okiratban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően.

Nyíregyháza, 2011. július 13.

Pintér Miklós

kuratóriumi elnök

Móriczné Meggyesi Éva, kuratóriumi tag

Dr. Kiss Kálmán, kuratóriumi tag