Tájékoztató a szóbeli vizsgáról haladó angol tanulmányi területre

Tisztelt Szülők és Felvételizők!

Őszinte sajnálatunkra a járványhelyzet és az ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések miatt az idén nem rendezhetjük meg szokásos tájékoztatónkat és a „próbafelvételit” a haladó angol nyelvi tanulmányi területre jelentkezők számára. Ezt próbáljuk pótolni jelen tájékoztatólevelünkkel.

Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, és tekintsék meg az utána közölt linken iskolánk egyik tanulója, Reha Nikolett, és angoltanárunk, Fábriné Estók Ágnes tanárnő által „eljátszott” vizsgát.

A szóbeli vizsga tervezett időpontja:

2021. február 23. (kedd) 14.00 óra

Felvételi pótnap (szóbeli): 2021. február 25. (csütörtök) 14.00 óra.

Kérjük, ezt az időpontot csak akkor vegyék igénybe, ha feltétlenül szükséges, és február 22-ig telefonon jelezzék, ha a tanuló a pótnapon fog megjelenni! Jelezzék azt is, ha a tanuló 23-án csak késve tud megjelenni (pl. másik intézménybe való felvételi miatt)!

Ha a felvételi vizsgával kapcsolatban bármi változás van, azt a honlapunkon tesszük közzé.

A szóbeli felvételi vizsga időpontjáról a felvételire jelentkezőknek iskolánk külön értesítést nem küld!

A szóbeli vizsga menete:

 1. Kérjük a felvételizőket, hogy a vizsgát megelőzően 15 perccel (13.45-kor) jelenjenek meg.
 2. A felvételizők hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy diákigazolványukat személyazonosságuk igazolására, továbbá tollat, amelyre a jegyzetkészítéshez lesz szükség (papírt adunk).
 3. A felvételit megelőzően minden tanuló sorszámot húz, amely a feleletek sorrendjét jelenti. Ha valakinek valamilyen oknál fogva hamarabb kellene vizsgáznia, a sorszámhúzás előtt jelezze a bizottságnak. A sorszám egyben a tétel számát is jelenti.
 4. A felvételi 2 tagú bizottság előtt zajlik.
 5. A tanteremben egyszerre 3 felvételiző és a 2 bizottsági tag tartózkodik.
 6. A tanuló a terembe lépve igazolja magát, majd megkapja a piszkozati lapot (amelyre jegyzetelhet) és a tételt tartalmazó borítékot.
 7. A borítékban egy néhány képből álló összeállítás, 5 magyar nyelvű mondat és 5 angol nyelvű, befejezetlen mondat található. A tanulónak 2 feladatot kell megoldania: a képhez kapcsolódó társalgási téma kifejtését angolul és az angol nyelvű mondatok kiegészítését vagy a magyarról angolra fordítást (az utóbbi kettő közül a tanuló választhat).
 8. A tanulóknak minimum 10 perc áll rendelkezésükre, hogy felkészüljenek. A felkészülési idő és a felelés ideje alatt semmilyen segédeszköz nem vehető igénybe, a teremben lévő tanulók nem kérhetnek segítséget egymástól.
 9. Jegyzetet készíteni vázlatos formában érdemes, hosszabb, egybefüggő szöveg leírására nincs sem idő, sem szükség. A mondatfordításokat vagy mondatkiegészítéseket érdemes leírni!
 10. A képeket nem kell részletesen leírni, a kapcsolódó témáról kell beszélni!
 11.  A tanuló választhat, hogy melyik feladattal szeretne kezdeni. A téma kifejtése önállóan történik. Ha a tanuló befejezte mondandóját, néhány, a témához kapcsolódó kérdést tesznek fel a bizottsági tagok.
 12.  A felelet teljes időtartama maximum 10 perc.
 13.  A felelők maximum 20 pontot kaphatnak feleletükre a következők szerint:
 14. tartalom: 5 pont
 15. nyelvhelyesség: 5 pont
 16. szókincs: 5 pont
 17. kiejtés, gördülékenység, összefüggő beszéd: 5 pont
 18.  A felelet után a szerzett pontokról és a tanuló teljesítményéről nem adhatunk felvilágosítást, a pontszámok az utolsó pótnap után, az iskola honlapján lesznek megtekinthetők.
 19. Az összpontszámot az alábbiak szerint számítjuk:

50 %: a magyar és a matematika központi írásbeli dolgozatok eredménye

20 %: a szóbeli vizsgán szerzett pontok

30 %: a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek a következő tárgyakból:

 • magyar irodalom
 • magyar nyelv
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • egy természettudományos tárgy
 1.  Amikor egy felelő befejezte feleletét, elhagyja a vizsgatermet és bejön a következő felelő, hogy megkezdje a felkészülést.
 2. A várakozás, felkészülés és a felelet teljes időtartama alatt a felvételi időpontjában hatályos járványügyi előírások lesznek érvényesek. Kérünk minden tanulót, hogy tartsa be azokat, kerülje a csoportosulást és kövesse a bizottsági tagoktól, illetve az intézmény egyéb dolgozóitól kapott útmutatásokat.

Hozzátartozót nem áll módunkban az iskola épületébe beengedni. Kérjük a megértésüket!

A szóbeli témakörök és mintafeladatok honlapunkon megtalálhatóak.

Szeretettel várunk minden felvételizőt!

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium angol nyelvi munkaközössége