Kérelem az érettségi szintjének módosítására

 

Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban

  1. § (3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
    1. a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
    2. a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
    3. a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.
  • A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.
  • A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

 

A kérelemhez szükséges nyomtatvány az alábbi linken megnyíló dokumentumban található:

 

Korm. rendelet szerinti kérelem az érettségi vizsgajelentkezés módosítására

 

A dokumentumot az egyedi érettségi iktatószám kivételével ki kell tölteni, s e-mailben visszaküldeni az iskola e-mail címére: zrinyigimn@gmail.com.

További információk ezzel kapcsolatban: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa