Járványügyi

INTÉZKEDÉSI TERV

a 2020/2021. tanévre a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
és Kollégiumban

 

Jogszabályi háttér:

·         Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

·         A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

 

Hasznos linkek:

 

Kapcsolat:

 

 

Értesítési kötelezettség:

 

 

 

Díjköteles PCR-teszt pontok Nyíregyházán: (Telefonos egyeztetés!)

 • 4400 Nyíregyháza Bujtos utca 15. Tel.: 36 703 497 053
 • 4400 Nyíregyháza Hatzel tér 1. Tel.: 06 30/593-0989
 • 4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 38. Tel.: 42/512-222

 

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

 

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is.

 

 

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, BELÉPTETÉS

1.1.  A tanítási órákat, a kollégiumi foglalkozásokat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

 

1.2.  Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

 

1.3.  A szülő köteles az iskolát írásban (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az erről szóló körlevelet valamennyi szülő megkapja.

1.4.  A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a vezetőség valamelyik tagját, lehetőség szerint az intézményvezetőt.

 

1.5.  Az intézmény területére

 1. a) az ott foglalkoztatott személyen,
 2. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 3. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 4. d) a tanulón,
 5. e) illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

 

A tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy szabályosan viselt maszkban, kézfertőtlenítés után a  testhőmérséklet-mérési pontig, illetve a kollégiumi elkülönítőig beléphet.

 

1.6.  Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsen.

 

1.7. Az irodákba csak szabályosan viselt maszkban lehet belépni. A tanulókat kérjük, hogy hivatalos ügyeiket-a nyári gyakorlatnak megfelelően-inkább e-mailben intézzék. Az esetleges óracserékről, helyettesítésekről tájékozódjanak a KRÉTA felületén.

 

1.8.  A kollégiumi épületek területén idegeneknek tartózkodni tilos!

 

1.9.  2020. október 1-jétől a bejutásnál minden belépő esetében testhőmérséklet mérése történik. A gimnáziumban telepített infrakapu, a kollégiumokban infrás hőmérő segíti a belépést. Akinek a testhőmérséklete 37,8 Celsius foknál magasabb, annak rövid pihentetés után megismételjük a mérését. Ha a megismételt mérés is 37,8 foknál magasabbat mutat, a nyíregyházi tanulók hazamennek, a kollégiumokban az elkülönítő szobákban várják a hazamenet biztonságos lehetőségét. A tanulók szüleit értesítjük.

 

 

2. RENDEZVÉNYEK, FOGLALKOZÁSOK, ÉRTEKEZLETEK

2.1.  Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket elhalasztjuk (a VIII/5222-1/2020/KOAT. iktatószámon kelt EMMI utasítás 2. pontja alapján).

A járványügyi helyzet függvényében később megtartható rendezvényeknél a következő szervezési elveket alkalmazzuk:

 • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 • zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
 • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása

 

2.2.  Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Szervezés előtt írásban kell kikérni a szülők véleményét. Az osztálykirándulások tervezett napja: 2020. szeptember 11.

 

2.3.  A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnöki munkaterv tartalmazza, annak idejét, helyét, a kísérő tanárok személyét az intézményvezetővel kell egyeztetni. Javasoljuk inkább a 2. félévre áttenni.

 

2.4.  A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak online tarthatjuk meg. Ennek idejéről, platformjáról az osztályfőnök értesíti a szülőket A szükséges információk e-mailben, a KRÉTA rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

 

2.5.  Tantestületi értekezletet, munkaközösségi megbeszélést a Discord hangsávján tartunk az intézményvezető által jelzett időben. Általában kedd 15. 30-kor.

 

2.6.  Az őszi úszásoktatást, a nem tanórai foglalkozások (sportkör, szakkör, énekkar) megtartását visszavonásig felfüggesztjük.

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1.  A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi osztályfőnök, kollégiumi csoportvezető köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra vonatkozó pontjait. A szaktanárok segítségével vegyék át újra a helyes kézmosás lépéseit, a maszkhasználat szabályait (beleértve az eldobást is!), az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés fontosságát stb.

 

3.2.  A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők használatát.

 

3.3.  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen szükség esetére kis kézfertőtlenítő, maszk és papír zsebkendő.

 

3.4.  A napközbeni fertőtlenítéseket a délelőttös takarítónő végzi. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

A takarítónő munkájáról az ajtókon kihelyezett takarítási naplót folyamatosan vezeti.

Ellenőrzése a gondnokok, intézményvezető feladata.

 

Szaktantermek felületi fertőtlenítése:

 • Fizika szaktanterem: 10-es szünet
 • Kémia szaktanterem: 11-es szünet
 • Biológia szaktanterem: 12-es szünet
 • Öltözők: 10.10-es órában.

A szaktantermeket az informatika kivételével ne zárjuk, hogy megakadályozzuk a folyosói tömörüléseket.

 

3.5.  Az informatika termekben a használt felületek fertőtlenítését óra végén a tanulók végzik el. Az ellenőrzés a szaktanár feladata.

 

3.6.  Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az osztálytermekben a szellőztetés a hetes feladata. Az órát tartó tanár az órák végén hívja fel erre a figyelmet!

 

3.7.  A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

3.8.  Ha a mellékhelyiségekben a kézfertőtlenítő és a papírtörlő kifogyott, a portán kell jelenteni.

 

3.9.  Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

 

3.10. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Vegyes csoportok esetén a keveredést elkerülendő osztályonkénti – pl. az egyes osztályok más-más oszlopokban foglalnak helyet – ülésrendet alakítunk ki. Az ülésrend betartatása a szaktanár feladata.

 

3.11. Ugyanakkor lehetnek olyan zárt térben zajló iskolai/kollégiumi rendezvények, ahol az iskolavezetés valamennyi résztvevő számára előírja a maszk kötelező és szabályszerű használatát. Saját steril maszkról a résztvevőknek kell gondoskodni. A maszkok átadása tilos!

 

3.12. A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

 

3.13. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

 

3.14. A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1.  Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Ez az üzemeltető feladata.

 

4.2.  Az iskolai büfé működése 2020. szeptember 28-tól átmenetileg szünetel.

 

4.3.  Kérjük, hogy mindenképpen csomagoljanak szendvicset, ennivalót.

 

4.4.  A büfénél található mikrosütőt a járvány idejére eltesszük, hiszen annak a szigorúbb egészségügyi elvárásoknak megfelelő használatát nem tudjuk biztosítani.

 

4.5.  A kollégiumi és irodai hűtőkből minden hétvégére ki kell pakolni az élelmiszereket, a fertőtlenítést el kell végezni.

 

4.6.  Az étkezőasztalok könnyebb fertőtlenítése érdekében a textilterítőket levesszük.

 

5. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1.  A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A vasárnapi visszatérésnél a tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges. (3-as melléklet)

 

5.2.  A kollégiumokban lakó tanulók ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak.

A tanulók egészségvédelme érdekében a lakókat a nevelőtanárok naponta kikérdezik egészségi állapotukról, ennek tényét naplózzák. (4-es melléklet)

Az egészségügyi panaszokat, lázat dokumentálják.

 

5.3.  A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót, dolgozót azonnal el kell különíteni, erre az előre kialakított elkülönítési pontok használhatóak.

Az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele: szülő értesítése, iskolaorvos értesítése. A háziorvos azonnali értesítése a szülő feladata!

 

5.4.  A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. A beteg tanulóval érintkező személy maszkot és gumikesztyűt visel.

 

5.5.  Betegség, karantén után a tanuló csak a tünetmentességet, gyógyulást igazoló orvosi papírral térhet vissza a kollégiumba. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozat is szükséges.

 

5.6.  Mivel a Széchenyi utcai kollégiumunkban több intézmény tanulói vannak elhelyezve, így fertőzés esetén a kollégiumvezető haladéktalanul értesíti az érintett intézmények vezetőit.

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1.  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

6.2.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

6.3.  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot is szükséges bemutatni.

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1.  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

7.2.  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

7.3.  Fertőzött tanuló esetén riasztási rendszer működik. Csatornája lehet telefon, KRÉTA-üzenet, e-mail. A hatósági intézkedés kommunikációja fordított sorrendben történik.

 

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉN

8.1.  Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

 

8.2.  Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 

8.3.  Hibrid oktatás esetén a hatósági karanténban lévő tanuló tanulópár, classroomon átküldött tananyag segítségével vehet részt az oktatásban.

 

8.4.  Amennyiben a tantermen kívüli oktatási formára kell áttérni, házirendünk kiegészítése alkalmazandó.

 

Naptár a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

járványügyi intézkedési tervéhez

 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi Megjegyzés
Külföldi tanulók számbavétele, értesítése az eljárásrendről 2020. augusztus 25. Máté Tóth Attila,

Szűcs Róbert

Huszárné Kádár Ibolya Csak kollégiumi tanuló van piros jelzésű országból
Az intézmények fertőtlenítő takarítása,

új takarítási munkarend kidolgozása

2020. augusztus 29. Dózsa Józsefné,

Simon Lajosné

Huszárné Kádár Ibolya Intézményi tartalékok felhasználásával
Kollégiumi beköltözési protokoll kidolgozása 2020. augusztus 29. Máté Tóth Attila,

Szűcs Róbert

Huszárné Kádár Ibolya Nyilvánosság: honlap, fb oldal, lázmérés, nyilatkozattétel
Intézményi járványügyi it kidolgozása, szükséges eszközök, szerek felmérése, lázmérők stb. 2020. augusztus 26. Huszárné Kádár Ibolya

Dózsa Józsefné,

Simon Lajosné

Máté Tóth Attila,

Szűcs Róbert

TKK Védőnő, gyermekorvos bevonása,

A terv tartalmazza a fontosabb telefonszámokat is. Honlap, fb oldal

Elkülönítési pontok berendezése, kitáblázása,

folyosói táblák kihelyezése,

Beléptetési, lázmérési pontok kialakítása

2020. augusztus 26. Dózsa Józsefné,

Simon Lajosné,

iskolatitkárok

 

Huszárné Kádár Ibolya

Máté Tóth Attila

Házirend, SZMSZ felülvizsgálata 2020. augusztus 28. Hlavnya Emese,

osztályfőnökök

Huszárné Kádár Ibolya Hiányzások kezelése, eljárásrend az iskolában, kollégiumban,

Heti zárás a Krétában,

Szülői jelenlét korlátozása

Kapcsolatfelvétel az étkeztetést végző START vállalattal 2020. augusztus 26. Huszárné Kádár Ibolya Étkező gyerekek térben és időben történő elkülönítéséről
Az intézkedési terv részletes megismertetése a pedagógusokkal a gimnáziumban és a kollégiumban 2020. augusztus 31. Huszárné Kádár Ibolya,

Máté Tóth Attila,

Szűcs Róbert

A nyitó értekezlet egyik pontja
Akadályoztatott tanuló tanításának eljárásrendje, óraközi ügyeleti rendszer kidolgozása 2020. aug. 31. Hlavnya Emese,

osztályfőnökök

Huszárné Kádár Ibolya
Kollégiumi beköltözés 2020. aug. 31. Kollégiumi nevelőtanárok, gondnokok Máté Tóth Attila,

Szűcs Róbert

A kidolgozott protokoll alapján, szülői értekezlet az udvaron
Tájékoztató levél a szülőknek 2020. aug. 31. Huszárné Kádár Ibolya Covid-tünetek, intézkedések, az adminisztráció és az intézménybe való belépés új rendje
Pedagógusok védőfelszereléssel való ellátása 2020. szept. 01. Dózsa Józsefné Huszárné Kádár Ibolya
Tanévnyitó online és offline,

 

Tanulók részletes tájékoztatása a járványügyi intézkedésekről

2020. szept. 01. Huszárné Kádár Ibolya

 

 

Osztályfőnökök, csoportvezetők

Csak a kilencedik évfolyam személyes jelenléte
Online platformok regisztrációja, új jogosultságok kiadása 2020. szept. 05. Iskolatitkárok Huszárné Kádár Ibolya Discord,

Classroom

Otthoni online lehetőségek felmérése egy esetleges átállás miatt 2020. szept. 05. Osztályfőnökök Huszárné Kádár Ibolya Anonim kérdőív
Covid tünetek, egészségügyi tudnivalók ismertetése, a maszkviselés általános és részletes szabályai 2020. szept.04-ig Biológia szakos tanárok Munkaközösség-vezető
Beléptetés ellenőrzése (maszk, fertőtlenítés) Folyamatos Ügyeletes tanárok Huszárné Kádár Ibolya
Szaktantermek felületi fertőtlenítése Folyamatos Takarítónők, szaktanárok Dózsa Józsefné
Közösségi helyiségek, mosdók, öltözők fertőtlenítése, kézmosó pótlása Folyamatos Takarítónők Dózsa Józsefné,

Simon Lajosné

Tanulói hiányzások folyamatos vezetése a Krétában Folyamatos Szaktanárok Kobzos István
Szülők írásbeli tájékoztatási kötelezettsége covid kapcsán az osztályfőnökök számára Folyamatos
Dolgozók írásbeli tájékoztatási kötelezettsége covid kapcsán az iskolavezetés számára Folyamatos
Riasztási protokoll működtetése az NKK, a Tankerületi Központ és az iskolaorvos felé Folyamatos Huszárné Kádár Ibolya
Az őszi érettségi egészségügyi feltételeinek áttekintése, járványügyi megszervezése 2020. október-november Nagy Andrea

 

Huszárné Kádár Ibolya
Adatszolgáltatás – járványügyi intézkedések minden hétköznap reggel 9 óráig Molnár Melitta
Adatszolgáltatási kötelezettség hétvégén minden hétvége Huszárné Kádár Ibolya A Tankerületi Központtól kapott elérhetőségeken az ügyeletes értesítése
Aktuális COVID adatok közlése az iskolai honlapon minden reggel 9 óráig Huszárné Kádár Ibolya Szülők folyamatos tájékoztatása
Bejáratnál lázmérés október 1-jétől minden nap Huszárné Kádár Ibolya

 

 

 1. számú melléklet

 

Takarítási rend – Széchenyi utca

 

Délelőtti takarítás és fertőtlenítés :

Név:                                                                                  Munkaidő: 06.00h – 14.00h

Fertőtlenítés: (törlés, szellőztetés)

6.00h-07.00h Nagy tornaterem (seprése, felmosása)

07.00.h – 08.30h. toalett és öltözők

08.30h -10.00h bejáratnál lévő korlát, kilincsek

10.00h – szünet – fizika előadó – padok, székek, kilincsek / ablak, ajtó/

10.30h-11.00h folyósok, toalett, öltözők, kilincsek, szemetes

11.00h szünet kémia előadó – padok, székek, kilincsek

11.30h folyósok, toalett, öltözők, kilincsek, büfé előtt fertőtlenítő ellenőrzése, szemetes

12.00h szünet- biológia előadó – padok, székek kilincsek

12.30h folyósok, öltözők, kilincsek, szemetes

12.30h- 14.00h lépcsőház seprése, korlát

Délelőtti portás folyamatosan fertőtlenít.

 

Délutáni takarítás és fertőtlenítés:

Név:                                                                                  Munkaidő: 13.20h – 21.20h

Fertőtlenítés (törlés, szellőztetés, felmosás)

13.30h – 14.30h toalett

14.30h kistornaterem

14.30h – 15.00h korlátok, szemetes

15.00h – tantermek – padok, székek, kilincsek (ajtó, ablak), szemetes, ablakpárkány

16.30h – 17.30h igazgatói szoba, helyettesi, titkárság / asztalok, szekrényajtók, csapok, mosdók, szemetes

17.30h – 18.00h gazdasági és kistanári/ asztalok, székek, csap, mosdó, szemetes/

18.00h – 19.00h öltözök, toalett

18.00h – 19.00h tanári + konyha+étkező /asztalok, székek, mosogató/

19.00h – 20.30h előtér, folyosók

20.30h – 21.20h kistornaterem

Délutáni portás folyamatosan fertőtlenít a bejárati ajtónál

 

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Széchenyi utcai Kollégium takarítás és fertőtlenítés:

Név: Hamvai Sándorné

Kovács F Andrásné                                                    Munkaidő: 07.00h – 15.00h

Fertőtlenítés/ törlés, szellőztetés, felmosás/

07.00h-07.30 előtér/kilincs, szemetes/, toalett

07.30h-09.00h földszinti helységek asztalok, székek, szemetes, mosdók

09.00h – 13.00h I.-II.-III.-IV emelet toalett 33db, mosdók 66 db, zuhanyzók 31db

13.00h 14.30h földszint irodák, helységek, bejárati ajtó, kilincsek, szemetes, mosdók

14.30h – 15.00h toalett

Délután portás – folyamatosan a bejárati ajtókilincs és előtér

 

Takarítási rend – Tiszavasvári út

 

Takarítás módosított ütemterve a járványügyi előírások alapján 2020.08.26-tól a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti telephelyén

 

Az előírt fertőtlenítőszerek használatával az alábbi felületek napi szinten kerülnek fertőtlenítésre:

 • épületek nyílászárói (ajtó-ablak kilincsei)
 • tantermek, csoportszobák, berendezései és felszerelései (asztalok, padok, székek)
 • informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad)
 • szobák berendezései, szobákhoz tartozó vizesblokkok (villanykapcsolók, hűtőszekrény fogantyúk, szemetesek, csaptelepek, zuhanyfej, WC lehúzó,
 • közös használatú helyiségek (TV szoba, teakonyha, mosókonyha, étterem, könyvtár, társalgó) berendezései, felszerelései (TV, mosogató, mikrohullámú sütő, tűzhely stb.)
 • az intézmény dolgozói által használt helyiségek (nevelői, porta, öltözők stb.)
 • a kollégiumhoz tartozó tornacsarnok takarítása folyamatos, fertőtlenítése a használat gyakoriságától függ

A portás a főbejárat fertőtlenítését óránként végzi, szükség esetén azonnal

 

Az általános napi szintű takarítás mellett a következő helyiségek nagytakarítása az alábbi beosztás szerint történik

 

Hétfő: Helyettesítéssel tisztított szobák (3. emeleti és földszinti helyiségek)

Kedd: Közös használatú helyiségek, (TV szoba, könyvtár, társalgó stb.) folyosó, lépcsőház

Szerda: Vizesblokkok tisztítása (vízkőoldással)

Csütörtök: Nevelői és diákszobák nagytakarítása

Péntek: Hűtőszekrények fertőtlenítése, alagsor

A takarító személyzet munkarendje jelenleg megegyezik a korábbi beosztással, de a járványügyi helyzet függvényében változtatható.

 1. számú melléklet

 

Légtechnika rendszerek helyes használata

 

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

 • a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák),
 • a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
 • a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
 • nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
 • a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
 • megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

 

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

 • használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
 • a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
 • az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
 • az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
 • ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.

 

 1. számú melléklet

 

Egészségügyi nyilatkozat

 

 

Név: …………………………………………………

 

Osztály:……………………………………………..

 

Az elmúlt 2 hétben járt-e külföldön: igen/nem

 

Mely országban:…………………………………….

 

Találkozott-e az előző két hétben igazolt fertőző beteggel: igen/nem

 

Mért testhőmérséklet:…………………..

 

Vannak-e influenzaszerű tünetei? igen/nem

 

Az intézmény járványügyi intézkedési tervében foglaltakat a közösség és magam érdekében betartom.

 

Egészségügyi panaszok jelentkezése esetén a pedagógust haladéktalanul tájékoztatom.

 

Dátum:………………………..

 

 

Aláírás:…………………………..

 

Egészségügyi nyilatkozat

Járványügyi intézkedési terv a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban_2020_2021_tanev – 2020.10.01.(letöltés)