Hibrid oktatás

 

Egy adott intézményben tanítási szünetet az Oktatási Hivatal, tanrenden kívüli digitális oktatást az operatív törzs rendelhet el. Ez vonatkozhat csak a karanténban lévő osztályokra, súlyos esetben az intézmény egészére.

A tantermen kívüli digitális oktatás kezdetét és végét szintén az operatív törzs határozza meg.

 

A tanár a hatósági karanténban egészségi állapotától függetlenül nem tanít!

A hatósági karanténban lévő osztály valamennyi egészséges tagja kötelezően vesz részt a munkában!

 

 1. Ha a tanár van hatósági karanténban:
 • az iskolában lévő osztályokban a pedagógusok terhelhetősége függvényében törekszünk a szakszerű helyettesítés megoldására.
 • a karanténban lévő osztályokban helyettesítjük. A helyettesítés módja: a tanóra napján KRÉTÁN átküldött tananyag.

 

 1. Ha az osztály van karanténban
 • a saját szaktanárok az óra valós idejében tantermen kívüli digitális tanítást végeznek az eddig megszokott 2 platformon keresztül. Ez lehet időzített classroom óra, vagy live discord óra.

 

 1. Vegyes csoport:
 • a szaktanár az óra napján a KRÉTÁN keresztül átküldi a tananyagot. Lehet kamerás live órát is tartani, de ehhez a csoportban jelenlévők beleegyezése szükséges!

 

A digitális munkavégzés szabályai

 

 1. Az iskolai teendőkkel kapcsolatos kommunikációt minden csatornán 8 és 16 óra között bonyolítsuk.

 

 1. A meghirdetett kontakt vagy live órát pontosan tartsuk meg, a bejelentett dolgozatot írassuk meg.

 

 1. Ne szervezzük egymásra az órákat, tartsuk magunkat az órarendhez.

 

 1. A feladatok, számonkérések kitűzésekor konkrét beadási határidőt jelöljünk meg!  A közzétételtől számított min. 24 óra múlva. (Tartózkodjunk a feltételes mód használatától: pl. “Lehet, hogy írunk ebből pénteken.”)

Az egy adott napra vonatkozó feladatokat egy közlésben szerepeltessük.

 

 1. A diákoknak küldött anyagok tartalmát tekintve ügyeljünk a szerzői jogokra! A diákok által küldött produktumokra is ez vonatkozik.

A tanároknak, diákoknak egyaránt tilos az egymástól kapott anyagok közlése, engedély nélküli megosztása harmadik személlyel.

 

 1. Csak a Discord, Google Classroom és Kréta felületeket használjuk feladat közlésére, és csak az előbbi kettőt anyag átadására! (A Kréta nem működik jól, ott anyagot küldeni nehézkes vagy lehetetlen, de jelzésre, a feladat hivatalos kijelölése itt történjen!)

 

 1. A terhelést reálisan és arányosan állapítsuk meg! Kérjünk visszajelzést, a megbízható, szorgalmas gyerekek véleményét  vegyük figyelembe, szükség esetén korrigáljuk!

 

 1. Ha a tanuló a kontakt órán betegség vagy technikai problémák miatt nem tud tartósan – 3 nap – részt venni, a szülő előre jelezze.

(Ezt az elvárást az osztályfőnökök küldjék ki a szülőknek!)

 

 1. Ha egy tanuló háromszor marad jelzés nélkül távol a live óráktól, vagy a feladatokat nem küldi határidőre vissza, akkor a szaktanárok jelezzenek az osztályfőnököknek, a szülőknek a Krétán keresztül. Kritikus esetekben, az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató hivatalos levélben hívja fel a szülő figyelmét a lehetséges jogkövetkezményekre.

 

 1. A kitűzött feladatok határidőre történő beadása kötelező. A határidő után beadott feladatokat a tanárok javítás nélkül elégtelenre értékelhetik.

 

Az átállás zavartalansága érdekében kérem, hogy valamennyi pedagógus hozza létre az új csoportjai számára a megfelelő fiókokat!

 

Határidő: 2020. szeptember 20.