1. A tanév rendje:

Szorgalmi idő:

 • első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő)
 • utolsó tanítási nap: 9/Ny – 11. évfolyamon 2019. június 15. (hétfő), 12. évfolyamon: 2020. április 30. (csütörtök)
 • az első félév vége: január 24. (péntek)

 

Tanítási szünetek:

őszi szünet 2019. október 28-tól 2019. november 3-ig szünet előtti utolsó munkanap október 25. (péntek) szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő)

téli szünet  2019. december 23-tól 2019. január 3-ig szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek) szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő)

tavaszi szünet: 2020. április 9-től 2020. április 14-ig szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda) szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda)

 

 1. Tanítás nélküli munkanapok:

 

Tanítás nélküli munkanapok: 6+1 nap

 

Cél Dátum Felelős
Osztálykirándulás Szeptember 6. Huszárné Kádár Ibolya
Pályaválasztási projektnap Március 7. szombat Huszárné Kádár Ibolya
Diáknap Április 8. Kobzos István, Garai Zsófia
Írásbeli érettségi (magyar) Május 4. Nagy Andrea
Írásbeli érettségi (matematika) Május 5. Nagy Andrea
Tanítás nélküli munkanap Június 12.* Huszárné Kádár Ibolya
Tanítás nélküli munkanap Június 15.* Huszárné Kádár Ibolya

 

* Az Országos Diákolimpia miatt teljes kollégiumi és tornatermi kapacitásunk le van kötve, így ezeken a napokon már tanítani nem tudunk.

 

 1. Saját hatáskörben javasolt munkanap áthelyezés:
 • december 14-i munkanap áthelyezése március 7-re, szombatra: pályaválasztási projektnap. A meghívott vendégek csak szombati napokon tudnak a rendezvényen részt venni.

 

 1. Nevelőtestületi értekezletek:
 • augusztus 22. –      alakuló értekezlet
 • augusztus 23. –      belső 5-5 órás képzések (Pénziránytű, IKT kompetenciák, konfliktuskezelés)
 • szeptember 12. –      nyitóértekezlet
 • november 12. –      nevelési értekezlet (BTMN, SNI problémák)
 • január 24. –      félévi osztályozó konferencia
 • február 4. –      félévi értekezlet
 • február 11-13. –      AJTP osztályértekezletek
 • március 10. –      nevelési értekezlet
 • április 30. –      évfolyam osztályozó értekezlete
 • június 11. –      tanév végi osztályozó értekezlet
 • június 30. –      tanévzáró értekezlet

 

 1. Szülői értekezletek, fogadóórák:
 • szeptember 1.

szülői értekezlet a beköltöző diákok szüleinek

 

 • szeptember 12.

pályaválasztási szülői értekezlet

 

 • szeptember 17.

15.30 – szülői választmány

16.00 – szülői értekezlet

 

 • szeptember 19.

10.00 – AJTP pályaválasztási szülői értekezlet

 

 • december 3.

16.00 – végzős tanulók, szülők egyetemi felvételi tájékoztatója

16.30 – fogadóóra

 

 • január 28.

15.30 – szülői választmány

16.00 – szülői értekezlet

17.00 – fogadóóra

 

 • április 7.

16.00 – emelt vagy közép fakt választó szülői értekezlet

16.30 – fogadóóra

 

 1. Nyolcadikos beiskolázás:

 

Időpont Esemény
2019. 09. 12. 16.00 Pályaválasztási fórum
2019. 09. 19. 10.00-13.00 AJTP tájékoztató és nyílt nap
2019. 10. 01. 8.00-11.00 Nyílt nap
2019. 12. 06. Jelentkezés az írásbeli vizsgára
2019. 12. 11. az AJTP pályázatok benyújtása
2020. 01. 18.10.00 Kompetencia alapú központi írásbeli
2020. 01. 20. 8.00-16.00 Írásbeli dolgozatok megtekintése
2020. 01. 23. 14.00 Pótfelvételi írásbeli vizsga
2020. 02. 25. 14.00 Haladó angol szóbeli meghallgatás
2020. 02. 27. 14.00 Haladó angolos szóbeli pótnap
2020. 03. 19-20. Adatlap módosítása az általános iskolákban
2020. 04. 30. A szülők és az általános iskolák értesítése a felvételi döntésről

 

A központi időpontokat a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet tartalmazza.

 

 

 1. Érettségi időpontok:

 

 1. október – november

Írásbeli vizsgák:

kezdőnap október 11.

utolsó nap október 25.

Szóbeli vizsgák:

emelt szint:                            november 7. – november 11.
középszint:                             november 18. – november 22.

 

 1. május – június

Írásbeli vizsgák:                     kezdőnap május 4.

utolsó nap május 25.

 

Szóbeli vizsgák:

emelt szint                             június 4. – június 11.
középszint                              június 15. – június 26.

 

Az írásbeli tantárgyi vizsgák tantárgyankénti beosztását 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

 1. Nemzetközi kapcsolatok:
 • 2020 március vége-április eleje –        Látogatás Iserlohnból

 

 1. Ünnepségek, megemlékezések:
 • szeptember 2. –     tanévnyitó ünnepség
 • október 3. –     ünnepi megemlékezés az Aradi vértanúkról
 • október 4. –     verébavató
 • október 19. –     szalagavató ünnepség
 • október 22. –     1956-os megemlékezés – iskola előtti emlékműsor
 • december 2-20. –     adventi gyertyagyújtás
 • december 15. –     AJTP családi karácsony
 • december 20. –     karácsonyi ünnepség
 • február 8. –     jótékonysági bál
 • február 25. –     emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira
 • március 13. –     március 15-i megemlékezés
 • április 16. –     Holocaust áldozatainak emléknapja
 • április 25. –     iskolai ballagás
 • június 3. –     Pedagógus nap, nyugdíjas találkozó
 • június 4. –     Nemzeti összetartozás napja, projektnap
 • június 18. –     tanévzáró ünnepség

 

Projektzáró ünnepi rendezvények a Nyíregyházi Tankerületi Központtal és Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal egyeztetett időpontban.

 

 1. A tanórákon kívüli állandó elfoglaltságok:
 • hétfő: vezetőségi ülések, szakkörök, kilencedikesek felzárkóztató foglalkozása (A, B, Ny/D), kézilabda edzés, női torna edzés
 • kedd: nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák, szakkörök, röplabda edzés
 • szerda: szakkörök, kézilabda edzés, énekkar, kilencedikesek felzárkóztató foglalkozása (9. AJTP/C)
 • csütörtök: szakkörök
 • péntek: –

 

 1. Időrendi tábla:

 

I D Ő P O N T E S E M É N Y Felelős
2019. augusztus 19-30. Az órarend összeállítása az iskolai tantárgyfelosztás alapján Nagy Andrea
augusztus 26. Alakuló értekezlet Huszárné Kádár Ibolya
augusztus 26. Munka és tűzvédelmi képzés Huszárné Kádár Ibolya
augusztus 28. Különbözeti, osztályozó vizsgák Kobzos István
augusztus 26-28. Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők
augusztus 30-szeptember 01. Verébtábor a Tiszavasvári úti kollégiumban Huszárné Kádár Ibolya,

Szűcs Róbert, Garai Zsófia, Eszenyi Viktória,

Kilencedikes osztályfőnökök

szeptember 1. Beköltözés a kollégiumokba, szülői értekezlet a beköltöző diákok szüleinek Máté Tóth Attila, Szűcs Róbert,

Kollégiumi csoportvezetők

szeptember 2. 8.00 Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap Huszárné Kádár Ibolya
szeptember 3. AJTP-s szakmai megbeszélés Huszárné Kádár Ibolya, Nagy Andrea, Máté Tóth Attila, AJTP-s osztályfőnökök, csoportvezetők
szeptember 5. Jelentkezés az őszi érettségire a kijelölt iskolákban (Csak szintemelő) Huszárné Kádár Ibolya, Nagy Andrea
szeptember 6. Belépő évfolyamok mérése (anyanyelvi, matematikai kompetencia, motiváció) elvégzése, Osztályfőnökök, a magyar nyelvi, matematika és osztályfőnöki munkaközösség vezetői
szeptember 6. Osztálykirándulás (tanítás nélküli munkanap) Osztályfőnökök
szeptember 10. Munkatervek leadása Munkaközösség-vezetők
szeptember 11. 14.00 Tanévnyitó értekezlet Huszárné Kádár Ibolya,

 

szeptember 20. Tanmenetek feltöltése a google drive felületre Szaktanárok,

Kobzos István

szeptember 12. 16.00 Pályaválasztási szülői értekezlet Huszárné Kádár Ibolya,

Nagy Andrea

szeptember 13. SNI-s, BTMN-es kérelmek beadása, testnevelési mentességek kérelmek leadása Huszárné Kádár Ibolya
szeptember 13. Záradékok bejegyzése, törzslapok leadása,

8. oszt. bizonyítványok záradékolása és kiadása aláírás ellenében

Nagy Andrea,

Munkaközösség-vezetők, Osztályfőnökök

szeptember 16. Nyolcadikosok tehetséggondozó szakköreinek indítása Kobzos István
szeptember 17. 15.30

16.00

Szülői választmány

Szülői értekezlet

Huszárné Kádár Ibolya, Hlavnya Emese,

Osztályfőnökök

szeptember 18. 15.00 Szociális bizottsági ülés osztályonként Máté Tóth Attila, Nagy Andrea
szeptember 19. 10.00

 

11.00-13.00

AJTP beiskolázási szülői értekezlet

Nyílt nap AJTP-s tanulók számára

Helye: Páter

AJTP nyílt nap

Máté Tóth Attila, Nagy Andrea
szeptember 20. OKTV jelentkezés beadása Nagy Andrea
szeptember 20. Testnevelési besorolások elkészítése Testnevelő tanárok
szeptember 25. Kutatók éjszakája Garai Miklós, Tündik Tamás, Sánta József, Siklódi-Baglyos Beáta, Váradi Hajnalka
szeptember 27. 17.00 Öregfiúk találkozó Bartha Dénes
szeptember 27. OKTV jelentkezések rögzítése Nagy Andrea
október 1. 8.00-9.00

9.00-11.00

Nyílt nap a nem AJTP-s tanulók számára –tájékoztató

Óralátogatások

 

Kobzos István, Nagy Andrea
október 3. Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról

 

Történelem munkaközösség

 

október 4. Részvétel a városi ünnepségen Történelem munkaközösség

 

október 4. 11.00 Verébavató Kobzos István, Garai Zsófia
október első hete A kollégiumi érdeklődési körök, iskolai szakkörök munkájának beindítása Máté Tóth Attila, Szűcs Róbert, Kobzos István
október 1-30. Az országos statisztikai adatgyűjtési program keretein belül a statisztika elkészítése Nagy Andrea
október 1. –

november 30.

Megyejárás – az AJTP beiskolázás elősegítése, tájékoztatók tartása az iskolákban Huszárné Kádár Ibolya,

Máté Tóth Attila,

Nagy Andrea, Szűcs Róbert

október 17. Szalagavató főpróba a tornateremben Kobzos István, végzős osztályfőnökök
október 19. szombat Szalagavató 14 órától (tanítás nélküli munkanap) Kobzos István, Garai Zsófia

Végzős osztályfőnökök

október 20. Tanulmányi területek rögzítése a központi információs rendszerbe Nagy Andrea
október 22. 1956-os emlékműsor Kobzos István, Tisza Zsuzsanna
október 25. Szünet előtti utolsó tanítási nap
október 31-ig A felvételi tájékoztató közzététele a közoktatás információs rendszerében Nagy Andrea
október 31-ig Mesterprogramok végrehajtásának ellenőrzése Huszárné Kádár Ibolya, munkaközösség-vezetők
október 28 – november 3. Őszi szünet
november 4. Szünet utáni első tanítási nap
november – december OKTV I. forduló a kiírás 7. sz. melléklete szerint Nagy Andrea
november 9. A Magyar Tudomány napja Eszenyi Viktória, Sipos László
november 12. Nevelési értekezlet Huszárné Kádár Ibolya
november 15. Ingyenes tankönyvigénylésre jelentkezés (felmérés) Osztályfőnökök, Sipos László
november 25. Az országos mérés-értékeléshez szükséges adatok beküldése az Oktatási Hivatalhoz. Nagy Andrea
november 25. A 2019-es minősítési tervben szereplők portfóliójának feltöltése Érintett pedagógusok
november 30-ig Az igényfelmérés alapján az iskolai tankönyvtámogatás rendjéről az igazgató tájékoztatja

×          a nevelőtestületet,

×          a szülői szervezetet,

×          a diákönkormányzatot.

Huszárné Kádár Ibolya
december 7. Nyelvi projektnap (szombati tanítási nap), tanítási nap Nyelvi munkaközösségek: Boros Krisztina, Figuláné Chriszt Gabriella
december 2-20. Adventi hétfők, gyertyagyújtás, karácsonyi dekoráció Varga Ildikó,

Kanyuk János Szabolcsné

december 3. 16 órától

 

16.30-19.00

Végzős tanulók, szülők felvételi tájékoztatója

 

Fogadóóra

Huszárné Kádár Ibolya
december 6. Mikulás ünnepség mindkét kollégiumban Máté Tóth Attila, Szűcs Róbert
december 6. Mikulás ünnepség a gimnáziumban Garai Zsófia
december 6. Valamennyi 8. osztályos tanuló jelentkezésének határideje a központi írásbeli felvételire. Nagy Andrea
december 11. AJTP pályázat benyújtása Nagy Andrea
december 14. Központi munkanap –áthelyezve március 7-re Huszárné Kádár Ibolya
december 13. Jelentkezés a januári osztályozó vizsgákra Kobzos István,

Osztályfőnökök

december 15. Karácsonyi ünnepség az iskolában (a 9. AJTP/C oszt. tanulók szüleinek fogadása) Gergelyné Pivarnyik Rita, Deme Anna
december 20. Karácsonyi ünnepség az iskolában

Karácsonyi gálaműsor

A szünet előtti utolsó tanítási nap

Gergelyné Pivarnyik Rita, Deme Anna, Kobzos István, Varga Ildikó
december 23. –
január 3.
Téli szünet
2020. január 6. Téli szünet utáni első tanítási nap
január 8. –

április 24.

A tanulók fizikai állapotának mérése. (NETFIT) Szabóné Kovács Gyöngyi, Testnevelők
január 13-14. Osztályozóvizsgák Kobzos István, Munkaközösség-vezetők
január 17-19. AJTP felvételi eljárás Nagy Andrea, Máté Tóth Attila, Szűcs Róbert
január 18. 10.00 Központi írásbeli a nyolcadikosok számára (tanítás nélküli munkanap) Huszárné Kádár Ibolya,

Nagy Andrea, Kobzos István

január 20. 8.00-16.00 A felvételi dolgozatok megtekintése Nagy Andrea, Kobzos István, Munkaközösség-vezetők
január 23. A Magyar Kultúra napja Sipos László
január 23. 14.00 Központi írásbeli pótnapja, AJTP pótnap

 

Nagy Andrea
január 24. Első félév utolsó napja, osztályozó konferencia Huszárné Kádár Ibolya
január 28. 16.00

 

15.30

Szülői értekezlet, fogadóóra

 

Szülői választmányi ülés

Osztályfőnökök,

Huszárné Kádár Ibolya

január 31. Félévi értesítők kiadása Osztályfőnökök
február 4. Félévi értekezlet Huszárné Kádár Ibolya, Nagy Andrea, Kobzos István, Máté Tóth Attila, Szűcs Róbert
február 6. AJTP Szociális bizottsági ülés osztályonként Máté Tóth Attila, Nagy Andrea, Csoportvezetők
február 6. Nyolcadikosok értesítése az írásbeli eredményéről Nagy Andrea
február 8. AJTP-be jelentkező tanulók értesítése az írásbeli eredményéről, AJTP teljesítményről Nagy Andrea
február 8. Jótékonysági bál Kobzos István
február 11-13. AJTP osztályértekezletek Nagy Andrea,

Máté Tóth Attila

február 15. Jelentkezés az érettségi vizsgára

Egyetemi jelentkezések beadása

Osztályfőnökök
február 19. Nyolcadikos jelentkezési lapok beérkezése Nagy Andrea
február 25. 14.00

 

Haladó angol felvételi – szóbeli

 

Boros Krisztina

Nagy Andrea

február 25. Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira Kanyuk János

 

február 27. 14.00 Pótnap (szóbeli felvételi) 8-os tanulóknak haladó angolból Boros Krisztina, Nagy Andrea
február 28. Tankönyvrendelés leadása Sipos László
március 2-6. Pénz 7 Hlavnya Emese,

Huszárné Kádár Ibolya,

Tisza Zsuzsanna

márc. 7. (szombat) Pályaorientációs projektnap, (tanítás nélküli munkanap) Hlavnya Emese,

Huszárné Kádár Ibolya

 

március 10. Nevelési értekezlet Huszárné Kádár Ibolya
március 13. 10.00 Március 15-i megemlékezés Hlavnya Emese
március 15. Részvétel a városi ünnepségen
március 15. Pedagógus továbbképzési terv elkészítése Huszárné Kádár Ibolya
március 16. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Nagy Andrea
március 18. Egészségnap Tolnainé Szikszay Valéria
március 23-27. Digitális témahét Gergelyné Pivarnyik Rita
március 6. Jelentkezés a márciusi osztályozóvizsgákra Kobzos István
március 23-25. Osztályozóvizsgák az előrehozott érettségizőknek Kobzos István
március 26. A Hivatal megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezett tanulók listáját Nagy Andrea
március 31. Jelentkezés a 2021-es kötelező minősítő eljárásokra Érintett pedagógusok
április 7.

16.00-18.30

Emelt vagy közép faktválasztó szülői értekezlet

 

Fogadóóra

Huszárné Kádár Ibolya

 

 

Osztályfőnökök

április 8. Az ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a Hivatalnak Nagy Andrea
április 8. Diáknap-tanítás nélküli munkanap Garai Zsófia
április 11. A Magyar Költészet napja Sipos László
április 14. Választható fakultációk közzététele Huszárné Kádár Ibolya
április 16. Holocaust áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett megemlékezés Dr. Takácsné Fazekas Julianna
április 9 – április 14.

 

Tavaszi szünet

 

április 23. A Hivatal elküldi a középiskolának az egyeztetett felvételi jegyzéket. Nagy Andrea
április 24. NETFIT rendszer lezárása Testnevelők
április 25. Ballagás (tanítási nap) Kobzos István
április 27. 18.00 Szerenád Garai Zsófia, Kobzos István
április 28. 16.00 Kollégiumi ballagás Máté Tóth Attila
április 30-ig Általános iskolás tanulók értesítése a felvételi vizsgák eredményéről (KIFIR) Nagy Andrea
április 30. Végzősök utolsó tanítási napja Huszárné Kádár Ibolya
április 30. 15.00 Osztályozó konferencia Huszárné Kádár Ibolya
május 4-25. Érettségi írásbeli vizsgák

a tanév rendjének megfelelően

Huszárné Kádár Ibolya,

Nagy Andrea, Kobzos István

május 4-5. Tanítás nélküli munkanapok:

magyar, matematika írásbeli érettségi

Huszárné Kádár Ibolya,

Nagy Andrea, Kobzos István

május 6. Történelem írásbeli érettségi, délután tanítási nap Nagy Andrea
május 7. Diákközgyűlés Huszárné Kádár Ibolya,

Garai Zsófia

május 15. Jelentkezés emelt szintű felkészítésre a 10. évfolyamon Osztályfőnökök
május 27. a 10. osztályokban alapkészséget vizsgáló országos mérés Palotás Károly,

Nagy Andrea,

az érintett osztályfőnökök

június 1. SNI-s tanulók felülvizsgálata, jelentés küldése a bizottságoknak Huszárné Kádár Ibolya
június 3. Pedagógus nap, nyugdíjas találkozó Huszárné Kádár Ibolya
június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja – témanap Történelem munkaközösség,

Sárga Tamás

június 4. Részvétel a városi ünnepségen
június 4-11. Emelt szintű szóbeli érettségi a tanév rendjének megfelelően Huszárné Kádár Ibolya,

Nagy Andrea

június 5-ig Jelentkezés az augusztusi osztályozó vizsgára Osztályfőnökök
június 11. 14.00 Osztályozó értekezlet Huszárné Kádár Ibolya
június 15-26. Középszintű érettségi szóbelik Huszárné Kádár Ibolya,

Nagy Andrea, Kobzos István

június 16-30. Munkaközösségi beszámolók összeállítása

 

Munkaközösség-vezetők
június 18. Tanévzáró ünnepség Huszárné Kádár Ibolya

Kobzos István

június 22-24. 8.00-12.00 Beiratkozás Nagy Andrea, Osztályfőnökök
június 30. Tanévzáró értekezlet Huszárné Kádár Ibolya